Studiegids

nl en

Honours Class

Vak
2013-2014

In het eerste of tweede semester of in de zomervakantie volgen alle studenten van het Honours College traject van de FSW een van de interdisciplinaire Honours Classes uit het universitaire aanbod (5 ECs). Iedere Honours Class bestaat uit een reeks colleges rond een thema en heeft een interdisciplinair karakter.

Het maximum aantal deelnemers per Honours Class is 15 studenten.

Het aanbod vindt u via onderstaande link:
http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/honours-onderwijs/honourscollege/honours-classes/

Hier vindt u per Class doelstellingen, werkwijze en toetsing. Begeleiding geschiedt door de coördinator van de Honours Class.