Studiegids

nl en

Internationale Politiek I

Vak
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen.
Doel: 2. Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis, in het bijzonder op het gebied van de internationale betrekkingen.

Inhoud: De cursus geeft een inleiding in de internationale politiek vanuit een theoretisch perspectief. Als discipline houdt de internationale betrekkingen zich bezig met de studie van politieke interacties op mondiaal niveau. Daarbij zijn staten nog steeds de belangrijkste actoren, hoewel de invloed van bijvoorbeeld internationale gouvernementele organisaties (zoals de Verenigde Naties) en non-gouvernementele organisaties (zoals Amnesty International) ook is toegenomen. Hoe is het gedrag van deze en andere actoren te verklaren? Deze vraag staat centraal in de cursus. Verklaringen vanuit verschillende denkscholen, zoals het realisme, het liberalisme, en het constructivisme, komen uitgebreid aan bod. In de cursus worden de belangrijkste inzichten die deze theorieën te bieden hebben behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. Daarom zal er ook aandacht zijn voor specifieke kwesties en ontwikkelingen in de internationale politiek, zoals globalisering, regionalisme, terrorisme, oorlog en vrede, mensenrechten, armoede en ontwikkeling, en nucleaire non-proliferatie.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges & werkgroepen

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 650:

Heywood, Andrew. 2014, Global Politics, (2nd edition) Houndmills/New York: Palgrave Macmillan.

Reader met artikelen en hoofdstukken via Readeronline.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 20 oktober 2014, 13:00-16:00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 9 januari 2015, 13:00-16:00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 2 september t/m 14 oktober, 15.00-17.00 uur in zaal SC01 en via live stream in SA41
Donderdag 4 september t/m 9 oktober, 15.00-17.00 uur in Gorlaeus zaal 4/5

Locatie dinsdag: Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden.
Locatie donderdag: Faculteit der Wis- en Natuurkunde (W&N), Gorlaeus, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.

Werkgroepen
Werkgroep 1: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 9:00-11:00 uur, in 5B16
Werkgroep 2: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 9:00-11:00 uur, in 5B14
Werkgroep 3: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 9:0011:00 uur, in 1A24
Werkgroep 4: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 9:00-11:00 uur, in SA23
Werkgroep 5: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 11:00-13:00 uur, in 5B16
Werkgroep 6: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 11:00-13:00 uur, in 5B16
Werkgroep 7: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 11:00-13:00 uur, in 1A24
Werkgroep 8: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 11:00-13:00 uur, in SA23
Werkgroep 9: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 11:00-13:00 uur, in SA29
Werkgroep 10: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 11:00-13:00 uur, in SA21
Werkgroep 11: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 13:00-15:00 uur, in 5B16
Werkgroep 12: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 13:00-15:00 uur, in 5B14
Werkgroep 13: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 13:00-15:00 uur, in SA23
Werkgroep 14: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 13:00-15:00 uur, in SA37
Werkgroep 15: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 13:00-15:00 uur, in 1A12
Werkgroep 16: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 15:00-17:00 uur, in 5B16
Werkgroep 17: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 15:00-17:00 uur, in SA29
Werkgroep 18: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 15:00-17:00 uur, in SA31
Werkgroep 19: Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 17:00-19:00 uur, in 5B14 (Minor studenten)

Locatie woensdag: Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden