Studiegids

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen

Vak
2014-2015

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Doel: 1. Het bieden van een systematisch overzicht van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap.
Doel: 2. Het ontwikkelen van zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden door middel van het schrijven van een essay en het houden van een mondelinge presentatie

Inhoud: Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

R. Hague en M. Harrop, Comparative Government and Politics; An Introduction, 9e druk, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013

D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 3e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

Reader met artikelen en hoofdstukken via Readeronline.

Aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning:

R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008

Toetsing

Tentamen; opdrachten in werkcolleges.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 25 maart 2015, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 2 juni 2015, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 3 februari t/m 17 maart, 13.00-15.00 uur in SC01 (17 februari geen college)
Woensdag 18 februari, 11.00-13.00 uur in Lipsius zaal 19
Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 9.00-11.00 uur in SC01 (26 februari geen college)

Lipsius gebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden

Werkgroepen
Werkgroep 1: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 9.00-11.00 uur in E002A * (behalve 6, 13 februari in SA21)
Werkgroep 2: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 9.00-11.00 uur in F103 * (behalve 6, 13 februari in 5B14)
Werkgroep 4 (English): Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 9.00-11.00 uur in 1A21 (behalve 6, 13 februari in SA31, 27 februari in 1A27, 13 maart in 1A01 )
Werkgroep 5: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 11.00-13.00 uur in F103 * (behalve 6, 13 februari in SA37)
Werkgroep 6: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 11.00-13.00 uur in E002A * (behalve 6, 13 februari in SA21)
Werkgroep 7: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 11.00-13.00 uur in E003A * (behalve 6, 13 februari in SA29)
Werkgroep 8: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 11.00-13.00 uur in 1A21 (behalve 6, 13 februari in 5B16, 27 februari in 1A27, 13 maart in 1A01)
Werkgroep 9: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 13.00-15.00 uur in SA23 (behalve 20 maart in 0A33)
Werkgroep 10: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart,13.00-15.00 uur in 1A24 (behalve 20 maart, E002B*)
Werkgroep 11: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart,13.00-15.00 uur in 5B16 (behalve 20 maart, E003*)
Werkgroep 12 (English): Vrijdag 6 februari t/m 20 maart,13.00-15.00 uur in SA37 (behalve 20 maart, 1435**)
Werkgroep 13: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 15.00-17.00 uur in 1A24 (behalve 20 maart in 1A27)
Werkgroep 14: Vrijdag 6 februari t/m 20 maart, 15.00-17.00 uur in 5B16 (behalve 20 maart in SA49)

*Van Steenis Gebouw, Einsteinweg 2 Leiden

  • Sylvius Laboratorium, Sylviusweg 72 Leiden