Studiegids

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Vak
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek.
Doel: 2. Het uitvoeren van statistische analyses met behulp van SPSS.

Inhoud: De cursus Statistiek II is een vervolg op Statistiek I en het accent ligt op de analyse met behulp van het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). De hoorcolleges geven een uitleg van de statistische analyse aan de hand van het tweede deel van het boek van George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS. Naast het boek van Argyrous wordt literatuur beschikbaar gesteld op Blackboard over het onderwerp Logistische Regressie Analyse.

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse aan de hand van het boek van George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS. In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit eenmaal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De gepresenteerde sheets van het hoorcollege zijn vooraf beschikbaar op Blackboard. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De opdrachten en de data files worden ook op Blackboard geplaatst.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300: deel 3 en 4 van het handboek.

  • George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS, Sage Publication.

  • Alphons de Vocht Basishandboek SPSS 22, Bijleveld Press.

  • Artikelen over Logistische Regressie Analyse

  • Studenten dienen het SPSS Statistics 22 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

De toetsing van Statistiek 2 bevat twee onderdelen, een SPSS-toets en een theorietoets. De SPSS-toets wordt afgenomen in de laatste bijeenkomst van de werkgroepen en de theorietoets wordt collectief getentamineerd in het USC. Beide toetsen duren 90 minuten. Voor het schriftelijk tentamen van 22 mei 2015 moet men zich op tijd aanmelden! Het eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van de SPSS toets en het schriftelijk tentamen, beide onderdelen tellen mee voor het eindcijfer. Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer dan kan men in juni Statistiek 2 herkansen. Het is niet mogelijk om één onderdeel te herkansen. Nadere informatie volgt op Blackboard.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 22 mei 2015, 13.00-16.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid: SPSS toets en schriftelijk tentamen
Dinsdag 16 juni 2015, 9.00-12.00 uur in 1A26, 1A30, 1A32, 1A28

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Maandag 30 maart t/m 11 mei, 15.00-17.00 uur in SC01 (géén hoorcolleges op 6 en 27 april)

Werkgroepen
Werkgroep 1: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 11.00-13.00 uur in 1A32
Werkgroep 2: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 11.00-13.00 uur in 2B04
Werkgroep 3: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 11.00-13.00 uur in 1A26 (7 mei, 13.00-15.00 uur in 1A32)
Werkgroep 4: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 15.00-17.00 uur in 1A30
Werkgroep 5: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 13.00-15.00 uur in 2B04
Werkgroep 6: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 13.00-15.00 uur in 1A46 (2 april,17.00-19.00 uur in 1A46)
Werkgroep 7: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 13.00-15.00 uur in 1A28 (2 april, 17.00-19.00 uur in 1A28)
Werkgroep 8: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 13.00-15.00 uur in 1A30 (2 april, 13.00-15.00 uur in 1A33)
Werkgroep 9: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 15.00-17.00 uur in 1A28
Werkgroep 10: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 15.00-17.00 uur in 1A46
Werkgroep 11: Donderdag 2 april t/m 7 mei, 15.00-17.00 uur in 1A32
_Etra voorzieningen tentamen is van 17.00-19.30 in zaal 1A28