Studiegids

nl en

Inleiding Internationale Organisaties

Vak
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Het verkrijgen van kennis en inzicht in de theorie en praktijk van internationale organisaties in de internationale politiek.
Doel: 2. Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis.

Inhoud: De internationale politiek wordt in toenemende mate door internationale organisaties vormgegeven. Welke rol spelen deze organisaties precies? Zijn zij slechts de dienaren van machtige staten of hebben ze ook een eigen identiteit en invloed? Hoe worden mondiale machtsverhoudingen in internationale organisaties weerspiegeld? Wat zijn internationale organisaties eigenlijk en hoe werken ze? In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Studiematerialen

Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2010). International Organizations. The Politics and Processes of Global Governance. Lynne Riener: Boulder

Reader met artikelen en hoofdstukken (te verkrijgen via reader online)

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 15 december 2014, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 16 januari 2015, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 28 oktober t/m 9 december, 15.00-17.00 uur in SC01
Donderdag 30 oktober, 9.00-11.00 uur in SC01
Donderdag 6 november t/m 11 december, 15.00-17.00 uur in SC01 (behalve 27 november, 16.00-17.00 uur in SC01 en géén college op 5 december)

Werkgroepen
Werkgroep 1: Dinsdag 28 oktober t/m 9 december, 17:00-19:00 uur, 5B16 (behalve 25 november, 19.00-21.00 uur in 5B16)
Werkgroep 2: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 9:00-11:00 uur in 5B14
Werkgroep 3: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 9:00-11:00 uur in SA21
Werkgroep 4: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 11:00-13:00 uur in 5B16
Werkgroep 5: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 11:00-13:00 uur in 5B14
Werkgroep 6: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 11:00-13:00 uur in SA21
Werkgroep 7: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 11:00-13:00 uur in SA23
Werkgroep 8: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 15:00-17:00 uur in SA23
Werkgroep 9: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 15:00-17:00 uur in SA29
Werkgroep 10: Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 15:00-17:00 uur in SA37