Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Ethische Kwesties in de Wereldpolitiek

Vak
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Bekend maken met: een aantal nijpende morele vragen die op dit moment spelen in de internationale betrekkingen (of op mondiaal niveau); de centrale begrippen die nodig zijn om die vragen te duiden, en de belangrijkste theorieën en argumentatiestrategieën die ontvouwd zijn om die vragen te beantwoorden.
Doel: 2. Verwerven van vaardigheden voor een adequate behandeling van bovengenoemde morele vragen.

Inhoud: Ethiek is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de (systematische) reflectie op de moraal. De moraal uit de vorige volzin wordt in normatieve zin opgevat, als het geheel van gedragsregels dat zou worden onderschreven door alle rationele personen. Een voorbeeld van een morele vraag is: ‘mag ik iemand martelen om iemand anders leven te redden?’, in zoverre tenminste dat die vraag gaat over de morele toelaatbaarheid van martelen – en niet over de vraag of het mag van je meerdere, van de politiek, of van de wet.

Tijdens de colleges zullen aan de hand van actuele ethische kwesties in de wereldpolitiek (zoals humanitaire interventie, terrorismebestrijding en illegale immigratie) de belangrijkste ethische en politiek filosofische begrippen en theorieën behandeld worden, voor zover daarop van toepassing, zodat de student kennis heeft van deze kwesties en het vermogen er zelfstandig analytisch en systematisch op te reflecteren. Hierbij zal behalve van ethische theorieën (zoals daar zijn bijvoorbeeld het utilisme van Mill of de deontologische ethiek van Kant) ook veelvuldig gebruik worden gemaakt van de politieke filosofie in engere zin (bijvoorbeeld wanneer het gaat over soevereiniteit of democratie).

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiematerialen

  • Sandel, Michael J. 2009. Justice: What’s the right thing to do? London/New York: Penguin.

  • Pogge, T. & K. Horton. 2008. Global Ethics: Seminal Essays. St. Paul: Paragon House.

  • Diverse artikelen, op te vragen via J-stor (zie syllabus op Blackboard).

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 18 mei 2015, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 15 juni 2015, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 31 maart t/m 12 mei, 13.00-15.00 uur in 1A20 (géén hoorcollege op 5 mei)
Woensdag 13 mei, 9.00-11.00 uur in 1A20
Donderdag 2 april t/m 14 mei, 13.00-15.00 uur in 1A20 (géén hoorcollege op 16 april en 14 mei)