Studiegids

nl en

Inleiding Akkadisch

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het Akkadisch is de oudste en langst gedocumenteerde Semitische taal. De eerste kleitabletten met Akkadische tekst in spijkerschrift dateren uit ca. 2600 v. Chr., de jongste uit de eerste eeuw n. Chr. In deze periode heeft het Akkadisch een lange ontwikkeling doorgemaakt, waarvan de opsplitsing in twee hoofddialecten, het Babylonisch en het Assyrisch, vanaf 2000 v. Chr. de meest opvallende is.
In deze cursus bestuderen we het Babylonisch dialect dat rond 1700 v. Chr. in het zuiden van het tweestromenland gesproken werd. Dit dialect, het Oudbabylonisch, vertegenwoordigt de klassieke taalfase van het Akkadisch. De codex van Hammurabi is geschreven in dit dialect, en de taal van de grote Mesopotamische literaire werken zoals het Gilgamesh epos sluit nauw aan bij het Oudbabylonisch.

Leerdoelen

Grammatica:

 • de student bestudeert de basisbeginselen van de Babylonische grammatica en leert deze beginselen passief en actief toe te passen door het maken van oefeningen (Akkadisch-Nederlands, Nederlands-Akkadisch, transcriptie-transliteratie)
  woordenschat:

 • de student verwerft een actieve basiswoordenschat van het Babylonisch
  academische vaardigheden:

 • de student leert de voornaamste woordenboeken en grammatica’s van het Akkadisch gebruiken (AHw, CAD, GAG, Huehnergard)

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 280 uur:

 • college: 24 × 2u = 48u

 • verwerken collegestof: 24 × 4u = 96u

 • maken van oefeningen (huiswerk): 23 × 4u = 92u

 • voorbereiding op de tentamens: 44u

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met open invulvragen na het eerste blok

 • Schriftelijk tentamen met open invulvragen na het tweede blok

 • Herkansing over de gehele stof (100%)

Literatuur

 • R. Caplice, An Introduction to Akkadian

 • J. Black, A. George, N. Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian

 • studiemateriaal door de docent ter beschikking gesteld

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. C. Waerzeggers