Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Van Sumer tot Babylon 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Egypte onder de farao's 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Inleiding Akkadisch 10
Inleiding tot het spijkerschrift 5
Cultuurgeschiedenis van Anatolië 5
Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld 5
Seminar OCMW 1 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Oud-Babylonisch 1: Codex Hammurabi 5
Standaard-Babylonisch 1: Religieuze teksten 5
Sumerian 1 5
Vroege staten en steden in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld 5
Godsdienst van Mesopotamië 5
Literatuurgeschiedenis van Mesopotamië 5
BA 2 OCMW: Mentoraat 2: Argumenteren & debatteren 0

Tweede semester

Oud-Babylonisch 2: Cursief 5
Standaard-Babylonisch 2: Koninginscripties 5
Sumerian 2 5
Seminar OCMW 2 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Seminar Akkadian 5
Hittitisch I 5
Sumerisch 3 5

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Tweede semester

Seminar OCMW 3: kritische benadering van de Oude Mediterrane Wereld 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Keuzeruimte (15 ECTS)

Meer info

..