Studiegids

nl en

Inleiding tot het spijkerschrift

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deelname aan inleiding Akkadisch.

Beschrijving

Wat is er spannender dan een kleitablet, duizenden jaren geleden beschreven, te ontcijferen? Er zijn honderdduizenden spijkerschriftteksten bewaard gebleven, waarvan het meerendeel nog nooit gepubliceerd of zelfs gelezen is.

In deze cursus leren we hoe het spijkerschrift werkt, hoe het zich ontwikkelde, en hoe je aan de slag gaat bij het lezen en interpreteren van een spijkerschrifttekst.

Het eerste deel van iedere bijeenkomst wordt besteed aan een kort hoorcollege over een aspect van het spijkerschrift.

 1. Ontstaan van het schrift (tot c. 3100)
  1. Ontwikkeling van het schrift (van c. 3100 tot 2400)
  2. Paleografie
  3. Getallen en metriek
  4. Materiële aspecten van schrijven
  5. Alfabetisch spijkerschrift
  6. Zegels en zegelpraktijk
  7. Dateringen, jaarnamen
  8. Verspreiding van het spijkerschrift
  9. Monumentaal schrift
  10. Cursief schrift
  11. Tekeningen en andere markeringen op kleitabletten
  12. Ontcijfering van het spijkerschrift

Het tweede deel van iedere bijeenkomst wordt besteed aan het leren lezen van spijkerschrifttekens en -teksten.

We oefenen met (echte) kleitabletten uit de Böhl collectie (NINO).

Leerdoelen

 • de student verwerft inzicht in het spijkerschrift: hoe werkt het, hoe ontstond het, hoe ontwikkelde het zich?

 • de student leert de leeswaarde van een 120-tal spijkerschrifttekens (Nieuwassyrische vorm)

 • de student kan deze tekens vlot lezen, zowel afzonderlijk als in reeksen (woorden, zinnen)

 • de student kan een kleitablet bij benadering dateren o.b.v. paleografie en materiële kenmerken

 • de student leert niet alleen spijkerschriftteksten te lezen van een tekening of foto, maar leert ook met echte kleitabletten werken.

 • de student leert spijkerschrifttekens opzoeken in een tekenlijst (Borger, ABZ)

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 140 uur:

 • college: 13 × 2u = 26u

 • leren van spijkerschrifttekens 12 × 2u = 24 u

 • maken van oefeningen (huiswerk): 12 × 4u = 48 u

 • voorbereiding op de tentamens: (1 × 15u) + (1 × 27u) = 42u

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen na het eerste blok (40%)

 • Mondeling deeltentamen na het tweede blok (60%)

 • Schriftelijke herkansing van het geheel (100%)

Literatuur

Studiemateriaal wordt door de docent ter beschikking gesteld.

Aanmelden

uSis. ### Contact

Dr. C. Waerzeggers