Studiegids

nl en

Oud-Babylonisch 1: Codex Hammurabi

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en Schriftleer.

Beschrijving

Het bekendste spijkerschriftdocument uit de Oud-babylonische periode is de in het Louvre opgestelde stele van koning Hammurabi van Babylon. Deze tekst vormt een hoogtepunt van het klassiek Babylonisch. Tijdens het college wordt een deel van de wetten op deze stele gelezen uit de spijkerschrifteditie van R. Borger, BAL (zie Literatuur). De student bestudeert opgegeven paragrafen in spijkerschrift, translitereert die op college en geeft een grammaticale analyse van de transliteratie/ transcriptie. De docent behandelt taalkundige aspecten en de achtergronden van de tekst.

Leerdoelen

  • verdieping van de kennis van de Oud-babylonische grammatica.

  • Vaardigheid de tekst van de wetsparagrafen vanuit het spijkerschrift te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van het Mesopotamische rechtssysteem en de samenleving tijdens de Oudbabylonische periode.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Colleges: 13 × 2 = 26 uur
Voorbereiding colleges / voorbereiding tentamen: 114 uur

Toetsing

  • Schriftelijke deeltoets na het blok 1 over de op college gelezen stof: 25% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijke deeltoets na het blok 2 over de op college gelezen stof (inlcusief op te geven literatuur) en een opgegeven, niet op college gelezen stuk van de “Codex Hammurabi” (transliteratie, vertaling) met grammaticale en inhoudelijke vragen over de sociaal- historische achtergronden van de Codex: 75% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijke herkansing (100%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De herkansing van het geheel is alleen toegankelijk voor studenten van wie het gewogen gemiddelde lager is dan 5,49 en die aan beide deeltoetsen hebben deelgenomen.

Literatuur

Verplicht:

  • R. Borger,Babylonisch-Assyrische Lesestücke (= BAL)(Roma 1979 of later).

  • M. Roth,Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, (1995), hst. 8, pp. 71-142.

Artikelen nader door de docent op te geven.

Aanmelden

Om vergissingen en problemen te voorkomen wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan gevonden worden in het rooster onder de kolom “Act. nr.”

Contact

Dr. J.G. Dercksen