Studiegids

nl en

Oud-Babylonisch 2: Cursief

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Oud-babylonisch 1.

Beschrijving

In dit college worden Oud-Babylonische brieven en oorkonden gelezen, deels van de originele kleitabletten in de collectie van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. De Oud-Babylonische periode (ca. 2000-1600 v.C) is één van de tekstueel rijkste en creatiefste periodes in de Mesopotamische geschiedenis. De teksten geven een fascinerende inkijk in vele aspecten van het toenmalige leven: politiek, militair, economisch, juridisch en persoonlijk.

Leerdoelen

  • Vaardigheid de Oudbabylonisch teksten vanuit het cursieve spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

  • inzicht in aard en functie van Oud-babylonische teksten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

  • College: 26 uur

  • Voorbereiding van colleges / tentamen: 114 uur

  • Totale studielast: 140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen: de deelnemers krijgen voor het tentamen een niet eerder bestudeerde tekst in spijkerschrift. Deze moet voorzien worden van een transliteratie en vertaling: 100%

  • herkansing 100%

De herkansing is alleen toegankelijk voor studenten die lager dan een 5,49 hebben behaald voor het schriftelijke tentamen.

Literatuur

  • Nader op te geven door de docent.

Aanmelden

Om vergissingen en problemen te voorkomen wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan gevonden worden in het rooster onder de kolom “Act. nr.”

Contact

Dr. J.G. Dercksen