Studiegids

nl en

Standaard-Babylonisch 2: Koninginscripties

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van het college Standaard-Babylonisch I.

Beschrijving

Zonder de talrijke inscripties die de Assyrische koningen van de 9de-7de eeuw v. Chr. nalieten op paleismuren, stèles, rotswanden, cilinders en kunstvoorwerpen zouden wij weinig weten over dit machtige rijk, want zowel oorkonden uit Assyrië als contemporaine bronnen uit aangrenzende gebieden zijn schaars.

In deze cursus lezen wij een selectie uit het grote repertoire Nieuwassyrische koningsinscripties en maken zo een reis doorheen de geschiedenis van dit rijk, van de regering van Assurnasirpal II (9de eeuw v. Chr.) tot de regering van Assurbanipal (7de eeuw v. Chr.). Grote veldslagen en belegeringen komen aan bod, maar ook het hofceremonieel en de koninklijke familie. Daarnaast besteden we aandacht aan de iconografie van de reliëfs die de inscripties begeleidden.

Leerdoelen

 • de student diept haar/zijn kennis van de Akkadische grammatica en woordenschat verder uit en verwerft vlotheid in het lezen van Nieuwassyrische monumentale spijkerschrifttekens

 • de student ontwikkelt een routine in het hanteren van de woordenboeken CAD en AHw zodat zij/hij in staat is efficiënt de gewenste informatie te vinden

 • aan het einde van deze cursus is de student in staat om van een gezien stuk tekst in spijkerschrift de juiste transcriptie, grammaticale ontleding en vertaling te geven zonder gebruik te maken van woordenboeken, tekenlijsten en andere hulpmiddelen

 • mede door de studie van relevante vakliteratuur kan de student de Assyriche koningsinscripties in hun historische, culturele en iconografische context plaatsen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 140 uur:

 • college: 13 × 2u = 26u

 • voorbereiding op college (huiswerk) 12 × 6u = 72 u

 • secundaire literatuur: 20u

 • voorbereiding op het tentamen: 22u

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met drie onderdelen: open vragen over de secundaire literatuur (25%); opgave van een geziene (25%) en ongeziene passage (50%) uit een Nieuwassyrische koningsinscriptie

 • Schriftelijk hertentamen bestaande uit dezelfde drie onderdelen.

Literatuur

Studiemateriaal wordt door de docent ter beschikking gesteld.

Aanmelden

uSis.

Contact

Dr. C. Waerzeggers