Studiegids

nl en

Sumerisch 3

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Sumerian 2.

Beschrijving

Uit de Oud-Babylonische periode zijn duizenden Sumerische literaire teksten en fragmenten bewaard gebleven. Op basis daarvan konden de afgelopen eeuw honderden Sumerischtalige mythen, verhalen, hymnen en andere literaire werken geheel of gedeeltelijk gereconstrueerd worden. In deze cursus lezen wij een kleine selectie uit deze literaire werken en besteden daarbij speciale aandacht aan de methoden die Sumerologen gebruiken bij de reconstructie van zulke werken.

Leerdoelen

Na deze cursus beschikt een student over:

 • Vaardigheid in het translitereren, grammaticaal analyseren en vertalen van Sumerische literaire teksten vanuit het spijkerschrift van de Oud-Babylonische periode.

 • Kennis van de achtergrond van deze teksten.

 • Inzicht in de methoden en grondslagen van de Sumerische tekstkritiek.

 • Kennis van de belangrijkste verschillen tussen het Oud-Babylonische en het oudere Sumerisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • 26 uur volgen van college (13 × 2 uur per week)

 • 52 uur voorbereiden colleges

 • 32 uur lezen van het pensum

 • 30 uur voorbereiden tentamen

Toetsing

 • Een pensum van ongeveer 40 regels Oud-Babylonisch literair Sumerisch die niet op college behandeld zijn (30% van het eindcijfer)

 • Een schriftelijk tentamen over de behandelde collegestof en de opgegeven literatuur (70% van het eindcijfer).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Als het eindcijfer lager is dan 6,0 kan het schriftelijk tentamen herkanst worden.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.

Contact

Dr. A.H. (Bram) Jagersma

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten kan de cursus in het Engels gegeven worden