Studiegids

nl en

Klassiek Egyptisch

Vak
2014-2015

Ingangseisen

Inleiding Middelegyptisch en Lectuur Middelegyptisch.

Beschrijving

De cursus heeft als doel de ontwikkeling van taalvaardigheid in, en grammaticale kennis van, het Oud- en Middelegyptisch d.m.v. het lezen van Klassiek Egyptische teksten. Aan bod komen in elk geval de Piramide en Coffin Teksten, de klassiek Egyptische autobiografie, en de Instructions.

Leerdoelen

Kennismaking met het Oud-Egyptisch; ontwikkelen algehele vaardigheid in het lezen van Klassiek Egyptisch; kennismaking met genres van het Klassiek Egyptisch; uitbreiding vocabulair; ontwikkelen vaardigheid in het gebruiken van naslagwerken en het Wörterbuch; zelfstandig een (korte) tekst vertalen, translitereren en analyseren.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Toetsing

  • Deeltoets: transliteratie, vertaling, analyse van een korte tekst (30%);

  • Eindtentamen: transliteratie, vertaling, grammaticale vragen van een ongeziene tekst, met woordenboek (70%).

  • Herkansing (100%)

Studielast

  • Colleges: 13 × 2 = 26

  • Collegevoorbereiding: 13 × 4 = 52

  • (Voorbereiding) deeltoets: 12

  • Tentamen en zelfstudie: 50

Literatuur

Volgt.

Registration

uSis

Contact information

Dr. R. van Walsem