Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Van Sumer tot Babylon 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Egypte onder de farao's 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 1 10
Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 2 5
Materiële cultuur van het oude Egypte I 5
Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte 5
Seminar OCMW 1 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Koptisch 1 10
Lectuur Middelegyptisch 10
Inleiding Egyptische religie 5
Materiële cultuur van het oude Egypte 2 5
BA 2 OCMW: Mentoraat 2: Argumenteren & debatteren 0

Tweede semester

Nieuwegyptisch 10
Koptisch 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Klassiek Egyptisch 5
Seminar OCMW 2 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Hiëratische Paleografie 5
Klassiek Egyptische Epigrafie 5

Kies 1 van de 2:

Egyptische Kunstgeschiedenis 5
Egyptische Archeologie II 5

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Tweede semester

Seminar OCMW 3: kritische benadering van de Oude Mediterrane Wereld 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Meer info

..