Studiegids

nl en

J) Profileringsvak: De verzekeringsovereenkomst

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Aan de orde komen de beginselen van het verzekeringsrecht: de hoofdkenmerken van de verzekeringsovereenkomst (verzekerd belang, soorten verzekering, indemniteit), de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst (wijze van totstandkoming en verzwijgen); de uitleg (dekking, uitsluiting, causaliteit en samenloop); de verplichtingen na schade (zowel van de verzekerde als van de verzekeraar) en de specifieke kenmerken van de levensverzekering.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met dit vak wordt beoogd de beginselen van het verzekeringsrecht (zowel het schadeverzekeringsrecht als het levensverzekeringsrecht) te doorgronden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis en inzicht in de beginselen van het verzekeringsrecht en is in staat vragen ten aanzien van het verzekeringsrecht zelfstandig te analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. A.Ch.H. Franken en mr. S.Y.Th. Meijer en eventuele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5, aansluitend aan hoorcolleges

 • Namen docenten: mr. A.Ch.H. Franken en mr. S.Y.Th. Meijer en eventuele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Asser/Wansink, van Tiggele & Salomons 7-IX (Verzekering), Kluwer: Deventer 2012

 • Reader: In een reader kan aanvullend studiemateriaal worden opgenomen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. M.W. Knigge

 • Werkadres: KOG, kamer C2.08

 • Bereikbaarheid: maandag en woensdag

 • Telefoon: 071-527 7086

 • E-mail: m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO