Studiegids

nl en

Jaar 1

Alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen!

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtsvinding 5
Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtshandhaving 5

Verplicht:

Transnationaal vermogensrecht 5
Practicum: Burgerlijk Recht 10

Of

Practicum: Togapraktijk Civiel Recht 10

Zes "accenten"gekoppeld aan (gebonden, gedeeltelijk verplichte) zogenoemde profileringsvakken.

  1. Algemeen: 2 vakken uit A t/m M
  1. Togapraktijk: 2 vakken uit A t/m M en het (specifiek, gebonden) 'Practicum togapraktijk civiel recht'
  1. Internationaal: 2 v/d 3 vakken C, D, I
  1. Onroerend goedrecht: de 2 vakken E+F
  1. Verzekeringsrecht: de 2 vakken J + K
  1. Intellectueel eigendomsrecht: de 2 vakken L + M
A) Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht 5
C) Profileringsvak: English Contract Law 5
D) Profileringsvak: Internationaal transportrecht 5
E) Profileringsvak: Aanbestedingsrecht 5
F) Profileringsvak: Huurrecht 5
H) Profileringsvak Familievermogensrecht 5
I) Profileringsvak: Comparative Civil Procedure 5
J) Profileringsvak: De verzekeringsovereenkomst 5
K) Profileringsvak: De inbedding van het verzekeringsrecht 5
L) Profileringsvak: IE Auteursrecht 5
M) Profileringsvak: IE Octrooirecht 5

Semester 2

Privatissimum: Burgerlijk Recht 10
Burgerlijk Procesrecht 5
Internationaal Privaatrecht (civiel) 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10