Studiegids

nl en

Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten)

Vak
2014-2015

Omschrijving

Dit inleidend college behandelt de thermodynamische en moleculaire basis van de moderne biofysica. In wekelijkse colleges van 2 uur zal de nadruk zal liggen op een kwantitatieve beschrijving van vraagstukken uit de biologie. Speciale nadruk zal liggen op het gedrag van polymeren zoals DNA en eiwitten.
Onderwerpen:

  • Fundamenten biologie, samenstelling van de cel

  • Kansberekening en Boltzmann

  • Informatie en diffussie

  • Frictie, dissipatie en stroming

  • Entropie en temperatuur

  • Entropische krachten

  • Speciale eigenschappen van water

Onderwijsvorm

Hoorcollege, zelfstudie, (online) huiswerk (Blackboard).

Literatuur

Biological Physics: Energy, Information, Life, Philip Nelson, ISBN 0716798972 (Aanschaf verplicht; Dit boek wordt ook gebruikt bij Physics of Life – From Motors to Nerve Pulses)

Rooster

Rooster

Tentamen

Schriftelijk tentamen en quizes op Blackboard. Het eindcijfer wordt berekend volgens: eindcijfer = max(tentamen, 0.7*tentamen + 0.3*quiz)

Voorkennis

Elementaire wis- en natuurkunde, optica en kinetische theorie.

Meer info Contactgegevens docent: Dr.ir. J.van Noort (John)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig). Blackboard UL