Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten)

Course
2014-2015

Omschrijving

Dit inleidend college behandelt de thermodynamische en moleculaire basis van de moderne biofysica. In wekelijkse colleges van 2 uur zal de nadruk zal liggen op een kwantitatieve beschrijving van vraagstukken uit de biologie. Speciale nadruk zal liggen op het gedrag van polymeren zoals DNA en eiwitten.
Onderwerpen:

  • Fundamenten biologie, samenstelling van de cel

  • Kansberekening en Boltzmann

  • Informatie en diffussie

  • Frictie, dissipatie en stroming

  • Entropie en temperatuur

  • Entropische krachten

  • Speciale eigenschappen van water

Onderwijsvorm

Hoorcollege, zelfstudie, (online) huiswerk (Blackboard).

Literatuur

Biological Physics: Energy, Information, Life, Philip Nelson, ISBN 0716798972 (Aanschaf verplicht; Dit boek wordt ook gebruikt bij Physics of Life – From Motors to Nerve Pulses)

Rooster

Rooster

Tentamen

Schriftelijk tentamen en quizes op Blackboard. Het eindcijfer wordt berekend volgens: eindcijfer = max(tentamen, 0.7*tentamen + 0.3*quiz)

Voorkennis

Elementaire wis- en natuurkunde, optica en kinetische theorie.

Meer info Contactgegevens docent: Dr.ir. J.van Noort (John)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig). Blackboard UL