Studiegids

nl en

Dutch Painting 1400 – 1950: Introduction to the Art History of the Netherlands, Cultuurwetenschap I

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voldoende beheersing van de Engelse taal.

Beschrijving

De Nederlandse beeldende kunst geniet internationale faam door kunstenaars als Van Eyck, Pieter Brueghel de Oude, Rembrandt, Frans Hals, Vermeer, Van Gogh en Mondriaan. Deze cursus biedt een overzicht van de Nederlandse schilderkunst van circa 1400 tot en met de twintigste eeuw. Daarbij worden de kenmerken van stromingen en het werk van beroemde kunstenaars en ook belangrijke artistieke ontwikkelingen in hun culturele en wetenschappelijke context geplaatst. De nadruk zal liggen op het analyseren van de stilistische aspecten van belangrijke kunstwerken en de manier waarop ze kunnen worden geïnterpreteerd.

Leerdoelen

  • De studenten verwerven de vaardigheid om verschillende stromingen en de artistieke ontwikkeling van beroemde meesters te herkennen aan de hand van hun belangrijkste kenmerken.

  • Studenten leren hoe kunstwerken passen in hun historische en maatschappelijke context en welke invloed die hebben op de mogelijke interpretatie ervan.

  • De cursus beoogt eveneens de studenten te laten kennismaken met verschillende wetenschappelijke invalshoeken op het gebied van de Nederlandse kunst.

Rooster

Dinsdagen 13.00 – 15.00
Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC is 280 uur.

  • voor de hoorcolleges: 2 uur per week x 12 weken = 24 uur

  • tijd om de hoorcolleges voor te bereiden: 3 uur per week x 12 = 36 uur

  • voorbereiding voor de eerste toets: 90 uur

  • voorbereiding voor de tweede toets: 130 uur.

Toetsing

De stof op blackboard wordt geëvalueerd met twee schriftelijke tentamens, elk bestaande uit vijf open vragen, over kenmerken van het werk van belangrijke meesters, stromingen en artistieke ontwikkelingen aan de hand van voorbeelden van kunstwerken uit de power points. Het eerste tentamen over de kunst uit de 15e en 16e eeuw zal plaatsvinden in de studieweek en maakt 40% van het eindcijfer uit, het tweede tentamen over de kunst vanaf de 17e tot en met de 20ste eeuw zal zijn in december en het bepaalt 60% van het eindcijfer.
Een cijfer lager dan 5 voor elk van de deeltentamens is niet toegestaan. Een 5 voor een deeltentamen kan gecompenseerd worden met een hoger cijfer mits het gemiddelde van beide tentamens tenminste 5.5 is. De deelcijfers zijn maar één jaar geldig. Als na de herkansing het cijfer voor één of twee van de deeltentamens lager is dan 5, dan moet de student in het daaropvolgend jaar beide onderdelen halen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het cursusmateriaal (een digitale reader), de power points van alle colleges en voorbeeldvragen.

Literatuur

Al het cursusmateriaal is te vinden op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelding via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. M.E.W. Boers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is dutchstudies@hum.leidenuniv.nl