Studiegids

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 1

Vak
2014-2015

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming (LBV) is een onderwijsvorm, die zich uitstrekt over de hele bachelor fase. De LBV start met de Zorgstage tijdens het blok van Start tot Arts en sluit aan op de co-schappen in de masterfase. In de LBV staat de ontwikkeling in drie rollen centraal: die van medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar. De LBV in het eerste jaar bestaat uit twee weken aaneengesloten Zorgstage, vier losse Zorgstagedagen, een docentcoach (DC) traject, tien dubbele Patiënt Demonstratie Colleges en een training Basic Life Support. Formeel vallen de Zorgstage en de training Basic Life Support (BLS) onder de LBV. Voor het overzicht wordt zowel de Zorgstage als de BLS ook als apart onderdeel in de studiegids vermeld.
Tijdens het DC-traject ondersteunt de docentcoach de studenten – zowel individueel als in werkgroepverband – in hun ontwikkeling in de verschillende CanMed rollen. Het accent ligt daarbij op het trainen van communicatieve en reflectieve vaardigheden en op de ontwikkeling van professioneel gedrag . Daarnaast wordt een eerste aanzet gegeven tot het leren klinisch redeneren. Het trainen van vaardigheden vindt plaats in rollenspellen en tevens in contact met patiënten tijdens de Zorgstage en Zorgstagedagen.
Studenten houden een e-portfolio bij. Het e-portfolio wordt ingezet als middel om de ontwikkeling in de verschillende rollen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Daar waar mogelijk zal de stof van de LBV gerelateerd worden aan de leerstof van het parallel lopende blok. Voor een deel is de LBV geïntegreerd met de Lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming en met de Lijn Samenwerking en Organisatie.

Leerdoelen

Ontwikkeling in rol medisch expert: inzicht in differentiaal diagnostische overwegingen bij gepresenteerde vraagstukken. Vaardigheid Basic Life Support.

Ontwikkeling in rol communicator: aanleren en toepassen van gesprekstechnieken, consultvoering en medische verslaglegging

Ontwikkeling in rol beroepsbeoefenaar: aanleren en toepassen van gestructureerde zelfreflectie op drie domeinen van professioneel gedrag: omgaan met jezelf, met de ander en met taken. Leren geven en ontvangen van feedback. Evalueren.

Onderwijsvorm

Zorgstage, zorgstagedagen, Patiënt Demonstratie Colleges, docentcoach-traject (werkgroepen en individuele gesprekken), studie- en interviewopdrachten, presentatie/ voordracht.

Contacturen

De hierboven gepubliceerde contacturen betreffen de stagebegeleidingsuren tijdens de zorgstage en zorgstagedagen, het werkgroep-onderwijs van het docentcoach traject en de Patiënt Demonstratie Colleges

Toetsing

USB-opname arts patiënt gesprek (rollenspel), reflectieverslagen, schriftelijk tentamen (open vragen en multiple-choice vragen)

Literatuur

  • Lijnboek Lijn Beroepsvorming

  • Lloyd, M, Bor, R. Communication Skills for Medicine, 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2009

  • Grundmeijer, |HGLM, Reenders, K, Rutten, GEHM. Het geneeskundig proces. Maarsen, 3e druk. Elsevier Gezondheidszorg

  • De Jongh, TOH, de Vries, H, Grundmeijer, HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 3e Herziene druk. Houten 2011

Contact

LBV-jr1@lumc.nl