Prospectus

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 1

Course
2014-2015

Beschrijving

De lijn beroepsvorming is een onderwijsvorm, die zich uitstrekt over de hele bachelor fase. De lijn start met de zorgstage tijdens het blok van Start tot Arts en sluit aan op de coschappen in de masterfase. Drie rollen staan in dit onderwijs centraal: die van medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar. De Lijn Beroepsvorming in het eerste jaar bestaat uit twee weken zorgstage, vijf losse zorgstagedagen, acht werkgroep bijeenkomsten, twee docentcoach gesprekken en tien patiëntdemonstratiecolleges. Het accent ligt in dit jaar op het trainen van communicatieve en reflectieve vaardigheden en op de ontwikkeling van professioneel gedrag. Het trainen van vaardigheden vindt plaats in rollenspellen en tevens in contact met patiënten tijdens de zorgstage en zorgstagedagen. Daar waar mogelijk zal de stof gerelateerd worden aan de leerstof van het parallel lopende blok. Vragen waar studenten zich mee bezig zullen houden zijn: Hoe bouw ik een arts-patiëntrelatie op? Waarom is de arts-patiëntrelatie zo belangrijk? Hoe kom ik meer over een klacht te weten vanuit patiëntperspectief? Welke vragen zijn relevant vanuit diagnostisch perspectief? Wat is professioneel gedrag en hoe kan ik dat ontwikkelen? Tijdens de individuele docentcoach gesprekken is er aandacht voor de ontwikkeling in de verschillende competenties, voor studieresultaten en voor studiemotivatie. Het jaar wordt afgesloten met een schriftelijk toets.

Leerdoelen

  • Inzicht in differentiaal diagnostische overwegingen bij gepresenteerde vraagstukken

  • Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken

  • Ontwikkeling van professioneel gedrag

Onderwijsvorm

Zorgstage, zorgstagedagen, patiëntdemonstratiecolleges, werkgroepbijeenkomsten, studie-opdrachten, docentcoachgesprekken.

Contacturen

De hierboven gepubliceerde contacturen betreffen alleen de stagebegeleidingsuren tijdens de zorgstage. De overige contacturen zijn geïntegreerd met het blokonderwijs. Waar van toepassing zijn contacturen voor deze lijn dus al opgenomen in het aantal contacturen per blok.

Toetsing

USB opname, gespreksverslagen, reflectieverslagen, LBV tentamen

Literatuur

  • Lijnboek Lijn Beroepsvorming

  • Lloyd, M, Bor, R. Communication Skills for Medicine, 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2009

  • Grundmeijer, |HGLM, Reenders, K, Rutten, GEHM. Het geneeskundig proces. Maarsen, 3e druk. Elsevier Gezondheidszorg

  • De Jongh, TOH, de Vries, H, Grundmeijer, HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 3e Herziene druk. Houten 2011

Contact

Mw. G.Y. Klis