Studiegids

nl en

Bestuurskundig onderzoek (pre-master)

Vak
2014-2015

Toelatingseisen

 • Alleen premasterstudenten die na het afronden van de premaster toegelaten worden tot de master Management van de Publieke Sector mogen deze cursus volgen.

 • Premaster studenten die na afronden van de premastervakken de master Crisis and Security Management of de master Public Administration gaan doen volgen de Engelstalige variant Research in Public Administration

Omschrijving

Wat maakt een onderzoek wetenschappelijk? Wat is de rol van theorie binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek? Hoe kunnen we de complexe realiteit reduceren tot concepten die systematisch bestudeerd kunnen worden en hoe kunnen we deze concepten meten? Welke technieken zijn er beschikbaar voor het verzamelen en analyseren van data?

De cursus bestuurskundig onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit bestuurskundig onderzoek behandelen we de verschillen en overeenkomsten tussen kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijk benaderingen. We besteden aandacht aan het belang van een onderzoeksopzet, het formuleren van een goede onderzoeksvraag, de ontwikkeling van een theoretisch kader en het selecteren van een geschikte onderzoeksmethode. Daarnaast bespreken we o.a. de rol van theorie, het begrip causaliteit en het meetbaar maken van concepten. Het vak laat studenten kennis maken met wat de ‘ambacht’ van hun discipline is, d.w.z. de methoden en technieken die nodig zijn voor het schrijven van hun master thesis. Het algemene doel van de cursus is tweeledig: (1) om studenten kritische lezers van wetenschappelijk onderzoek te maken en (2) om hen voor te bereiden op het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Literatuur

 • Bryman, A. (2012) Social research methods, 4th edition. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-958805-3

 • Bijkomende literatuur (wetenschappelijke artikelen)

Leerdoelen

 • identificeren van de belangrijkste principes van wetenschappelijk onderzoek,

 • het begrijpen van de rol van theorie en het bouwen van wetenschappelijke modellen,

 • herkennen van diverse onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij sociaal wetenschappelijk onderzoek,

 • het begrijpen van de voor- en nadelen van diverse onderzoeksmethoden,

 • kritisch de methodologische onderbouwing van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen.

 • produceren van onderzoekspaper

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Studielast

 • totale studielast 140 uur, waarvan: – contacturen: (1,5 uur p.w. x 5 weken) + (2,5 uur p.w. x 2 weken) = 12,5 – uren zelfstudie: 127,5 uur voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing

Van studenten wordt verwacht dat zij het boek en de artikelen lezen. Daarnaast wordt van de studenten verwacht dat zij actief deelnemen aan de colleges. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:
Tentamen – 60% van het eindcijfer
Onderzoekspaper – 40% van het eindcijfer

Om het vak succesvol te halen dienen studenten zowel het tentamen als de paperopdracht met een voldoende af te ronden (minimum cijfer 5,5)

Blackboard

Ja. De blackboard pagina wordt ongeveer 2 weken van te voren openbaar gemaakt.
Andere leermiddelen/Literatuur
Bijkomende literatuur (wetenschappelijke artikelen die toegankelijk zijn via de (online) Bibliotheek van de Universiteit Leiden).

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Bekerom MSc, P.E.A. van den, p.e.a.van.den.bekerom@cdh.leidenuniv.nl