Studiegids

nl en

Public Administration: Pre-master

Dit deel van de e-gids geeft een volledig overzicht van alle pre-mastervakken die door het Instituut Bestuurskunde aangeboden worden voorafgaand aan de Masters Public Administration (PA), Management van de Publieke Sector (MPS) en Crisis and Security Management (CSM). U heeft zelf in uw beschikking een overzicht gekregen welke vakken u persoonlijk als pre-master programma dient te volgen.

Aanstaande studenten: een informatieboekje is beschikbaar (rechts op dit scherm onder ‘bestanden’)

Pre-master

Pre-master

De premaster is geen zelfstandige opleiding en daarom kunt zich hiervoor niet aanmelden. De premaster is bedoeld als oplossing voor studenten die zich aangemeld hebben voor de masters Public Administration (PA), Management van de Publieke Sector (MPS) of Crisis and Security Management (CSM), maar die nog enkele deficiënties hebben.
Het premaster programma bestaat uit een vast vakkenpakket. De premaster wordt tweemaal per jaar aangeboden; van september t/m januari en van februari t/m juni. Als alle vakken succesvol afgerond zijn, dan kunt u instromen in de master. De premaster kunt u eenmaal volgen. Haalt u de premaster niet in één keer, dan kunt u deze niet herkansen of opnieuw volgen.

Mastersinleiden.nl

Op mastersinleiden.nl vindt u informatie over de deadlines, collegegeld, hoe u zich kunt aanmelden etc.

E-gids

Via deze e-gids kunt u de inhoud van de vakken uit de verschillende mastertracks en van de premaster bekijken. Klikt u hiervoor op de verschillende tabbladen. Ook vindt u hier informatie over de gebruikte literatuur en de roosters.

Toelating

De toelatingscommissie van het Instituut Bestuurskunde bekijkt of en in hoeverre u beschikt over de kennis en vaardigheden die vergelijkbaar zijn met de inhoud van de Leidse Bachelor Bestuurskunde. Wanneer dit op veel – maar niet alle- punten het geval is, kan de toelatingscommissie besluiten u toe te laten tot de premaster. In het besluit vermeldt de toelatingscommissie exact welke vakken u dient te volgen om uw deficiënties op te heffen om toegelaten te worden tot de Master. Wanneer u bent toegelaten tot de opleiding krijgt u van de universiteit een vijfcijferig Student ID dat u kunt gebruiken om in Studielink aan te geven dat u deze opleiding gaat volgen. Het aanmelden via het online aanmeldsysteem verplicht u tot niets.

Kan iedereen toegelaten worden tot de pre-master?

De toelatingscommissie bekijkt elk aanmelding. Wanneer iemand niet rechtstreeks tot de master kan worden toegelaten dan kijken zij of het mogelijk is om iemand binnen ons premasterprogramma zodanig bij te scholen dat de deficiënties weg gewerkt worden. Als uw vorige opleiding te ver afstaat van Bestuurskunde dan kan het zijn dat het niet mogelijk is om u binnen onze premaster (15 ects) een vergelijkbare basis te geven als onze eigen bachelorstudenten en dan wordt u niet toegelaten. Studenten worden toegelaten op basis van bewezen (academische) capaciteiten, beheersing van de Engelse taal and affiniteit met het masterprogramma, zoals aangetoond door (werk)ervaring, behaalde vakken en specialisaties of anders.

Hoe ziet het tijdspad er uit?

  • Voor de deadline meldt u zich aan via het online aanmeldsysteem.

  • Na ongeveer acht weken ontvangt u het besluit van de toelatingscommissie.

  • Bij toelating tot de pre-master: inschrijving

  • Na voltooiing van de premastervakken in het najaarssemester, kunt u in februari aansluitend aan de Masteropleiding beginnen. Na voltooiing van de premastervakken in het voorjaarssemester, kunt u in september met de Masteropleiding beginnen.

Hoe werkt de inschrijving voor het premaster programma en wat zijn de kosten?

Voor het premasterprogramma zijn er twee mogelijkheden tot inschrijving en betaling, namelijk inschrijving als niet-regulier bachelorstudent of inschrijving per vak (contractstudent). Wat het voordeligst is, hangt af van de mogelijkheid tot studiefinanciering en het aantal vakken. U kunt zelf kiezen tussen de twee mogelijkheden. Een contractstudent betaalt per ects. Een regulier bachelorstudent kan per ects betalen als deze alleen de premastervakken volgt. Als hij/zij andere daarnaast vakken wil volgen dan dient hij/zij collegegeld te betalen.

Bij inschrijving als een bachelorstudent kunt u betalen per studiepunt. Na afloop van het premasterprogramma kan de inschrijving omgezet worden tot een masterinschrijving via Studielink. U meldt zich aan via Studielink voor de bachelor Bestuurskunde (u start niet in het eerste jaar en als u moet kiezen, kies dan a.u.b. voor de track Bestuur, beleid en organisatie).

Een contractstudent betaalt ook per studiepunt. Contractstudenten hebben géén recht op studiefinanciering. Wilt u ingeschreven worden als contractstudent, dan dient u een email te sturen naar aanmelden contractstudent (enkel voor aanmelden als contractstudent, niet voor vragen!). Na afloop van de premaster, dient de contractstudent zichzelf aan te melden voor de master via Studielink.

Een ects (studiepunt) kost € 31,77 (2014-15; bedragen veranderen jaarlijks).

Heeft het zin om aan vakken van het pre-master programma deel te nemen zonder verzoek van toelating?

Let op: Het heeft geen zin om aan het premaster programma deel te nemen, vóórdat u een toelatingsbesluit heeft ontvangen van de toelatingscommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieadviseurs

Vakken

Heeft u een toelatingsbesluit gekregen waar andere vakken opstaan, dan de vakken die hieronder staan?
Neemt u dan aub contact met de toelatingscommissie op (alleen voor deze vraag. Neemt u voor overige vragen a.u.b. contact op met onze studieadviseurs)

Premasterstudenten voor de master Management van de Publieke Sector volgen in principe drie vakken van 5 ECTS (15 ECTS totaal):
•Beleid I
•Bestuurskundig Onderzoek
en afhankelijk van het aandachtsgebied – Financieel en Economie of Strategie en Advisering – dat de student wil volgen
•Openbare Financiën of Publiek Management & Organisatie

Rooster :

Het rooster vindt u onder de ‘links’ rechts op dit scherm.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Public Organisation and Policy Theory 10
Research in Public Administration- in English 5
Bestuurskundig onderzoek (pre-master) 5
Publiek Management en Organisaties-voorheen Organisatie en Management 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Openbare Financiën 5

Praktische informatie

Moet ik de werkgroepen volgen?

Nee, een premasterstudent hoeft de werkgroepen niet te volgen.

Wat is streamen?

Streaming is een soort “uitzending gemist”. Het dagcollege wordt opgenomen en beschikbaar gesteld via de Blackboard van het vak.

Biedt de universiteit talencursussen aan?

Bij het Academisch Talencentrum kunt u verschillende talen leren of uw niveau verbeteren.

Wat moet ik doen als ik een vak uit de premaster niet gehaald heb?

Het is belangrijk om naar het inzagemoment te gaan. Hier leert u wat wel en wat niet goed gegaan is. Dit is belangrijke informatie die u helpt bij de voorbereidingen op de herkansing.

Ik heb herkansingen in januari/juli. Wat moet ik doen? Worden mijn (her)tentamens op tijd nagekeken?

De docenten geven voorrang aan het nakijken van de tentamens van premasterstudenten. Zorg wel dat de docenten weten dat u premasterstudent bent. Dit doet u door op het tentamen onder uw naam en studentnummer ‘premaster’ te schrijven. Wat niet helpt is de docenten mailen, bellen of op een andere manier onder druk zetten. Let wel: zij moeten in korte tijd zeer veel (her)tentamens nakijken.
Let op: 1 december / 15 juni is de uiterste datum waarop u zich in Studielink kunt inschrijven voor de master. Dit is een zeer strikte deadline: daarna is de inschrijving via Studielink gesloten en is inschrijving voor de studie niet meer mogelijk. Het is dus verstandig dat u zich wel al aanmeldt via Studielink. Mocht u onverhoopt een tentamen niet gehaald hebben, dan kunt u zich weer uitschrijven.

Ik heb niet alle vakken gehaald. Mag ik het volgende semester verder?

Nee, dit mag niet. U kunt de premaster slechts eenmaal volgen en dient alle vakken in één semester te volgen en succesvol af te ronden.

Klaar met de premastervakken?

Wanneer u alle premastervakken succesvol afgerond heeft, dient u twee stappen te nemen.

Stap 1: Nieuw toelatingsbesluit

Om te kunnen starten is een nieuw toelatingsbesluit nodig. Als de toelatingscommissie signaleert dat u alle voorgeschreven premastervakken hebt gehaald, dan geven zij dit aan de Admission Office (Studentenadministratie Plexus) door via mail, een cc van deze mail gaat naar uw umailadres. Via het AO ontvangt u een toelatingsbesluit voor de master voor het eerst volgende instroommoment. Rondt u de premaster af in het najaarssemester, dan ontvangt u een toelatingsbesluit voor de start van februari. U ontvangt een toelatingsbesluit voor de start van september als u de premaster afrondt in het voorjaarssemester.

  • Wilt uw om welke reden ook een semester later starten met de master? Informeer de studieadviseurs!

Let op: De toelatingscommissie en de Onderwijsdienst mogen enkel werken met cijfers die in USIS staan. Cijfers die in Blackboard staan zijn niet rechtsgeldig en daar mogen zij dus niets mee doen! De docenten dienen de cijfers officieel aan te leveren bij de Onderwijsdienst.

Stap 2: Aanmelden Studielink

1 december / 15 juni is de uiterste datum waarop u zich in Studielink kunt inschrijven voor de master. Dit is een zeer strikte deadline: daarna is de inschrijving via Studielink gesloten en is inschrijving voor de studie niet meer mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.

Geselecteerde student Bestuurskunde Haagse Hogeschool?

Bent u student van de Haagse Hogeschool en geselecteerd door Maarten Haverkamp? Als u klaar bent met de premaster en met uw HBO-opleiding, informeer dan de studieadviseur. Als u in september wilt starten, neem dan a.u.b. contact op voor 15 mei, ook al weet u op dat moment misschien nog niet zeker dat u uw hbo-opleiding op tijd afrondt.Als u in februari wilt starten, neem dan a.u.b. contact op voor 1 november.

Andere master?

Als je een andere master wilt gaan doen, dan zul je opnieuw jezelf daarvoor moeten aanmelden via het online systeem en de hele procedure moeten doorlopen. Dit geldt voor zowel de masters buiten ons instituut als voor de masters die wijzelf aanbieden.

Studielink vraagt om mijn vijfcijferig Student ID? Wat is dat?

Het vijfcijferig Student ID vind je op je toelatingsbesluit. Het begint met Axxxxx.

Als ik klaar ben voor de premaster, moet ik me dan in Studielink afmelden voor de bachelor Bestuurskunde?

Als u zeker weet dat u klaar bent, dan is dit inderdaad de bedoeling.

Meet & Greet: de studieadviseurs

Beste student,

Je hebt waarschijnlijk de uitnodiging voor de ‘Meet & Greet’ op 24 maart ontvangen maar wanneer je deze nog niet hebt ontvangen willen we je graag van harte uitnodigen.
De ‘Meet & Greet’ vindt plaats op dinsdag 24 maart 2015 van 16.00-18.00 in zaal A2.04 (Schouwburgstraat).
Omdat je in de pre-master in korte tijd optimaal moet kunnen presteren willen we graag zorgen voor een goede start en hebben we besloten om de ondersteuning en de mogelijkheid om vragen te stellen uit te breiden. Vanaf 16.00 uur is er nu ook de mogelijkheid om administratieve ondersteuning te vragen bij het inschrijven voor vakken. Het inschrijven voor een vak in uSIS is verplicht. Inschrijven is mogelijk vanaf vier weken voorafgaand aan de cursus tot drie dagen voor de start. Probeer jezelf in te schrijven. Als het niet lukt, stuur dan een mail naar het OSC BSK of kom naar de bijeenkomst. Vanaf 17.00 uur is de coördinator van de premaster beschikbaar om vragen te beantwoorden. Uiteraard zijn ook de studieadviseurs aanwezig.

Het doel van de bijeenkomst is nog steeds hetzelfde: de mogelijkheid om kennis te maken en vragen te stellen in een informele setting, zonder verplichtend karakter.

Hartelijke groet,
Jolanda den Heijer en Sofie Delpeut
Onze spreekuren en contactgegevens.