Studiegids

nl en

Publiek Management en Organisaties-voorheen Organisatie en Management

Vak
2014-2015

Studenten die het vak ‘Organisatie en Management’ voorgeschreven hebben gekregen volgen dit vak.

Toegangseisen

Alleen studenten die toegelaten zijn tot de premaster hebben toegang tot dit vak.

Beschrijving

Publieke organisaties zijn in de huidige samenleving niet meer weg te denken en hebben een enorme impact op het dagelijks leven van burgers. Hoe bereiken beleidsvoorstellen het uitvoeringsstadium en hoe komt uiteindelijk de beleidsuitvoering tot stand? De wereld van publieke organisaties is in allerlei opzichten erg complex. Wat wordt van hen verwacht en wat wordt verwacht van de mensen die bij deze organisaties actief zijn? Hoe kan er voor gezorgd worden dat deze organisaties berekend zijn op de taak die ze moeten uitvoeren? Welke interactie is er tussen de burger, de politiek en de administratie?

Deze relevante vragen vormen de aanleiding én leidraad van deze pre-master cursus.
Er is zeer veel geschreven over het functioneren van publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak en de samenwerking tussen deze organisaties. In de collegereeks wordt een overzicht gegevens van inzichten die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en als (mogelijke) handvatten kunnen dienen bij het beantwoorden van de hierboven gestelde vragen.

Thema’s die de revue passeren zijn onder meer:

 • De verhouding tussen politiek en administratie

 • Benaderingen van (publieke) organisaties

 • Het publiek-privaat onderscheid

 • Effectiviteit en efficiëntie in het openbaar bestuur

 • De rol van governance en toezicht

 • De rol van leiderschap in private en publieke context.

Aan het einde van de cursus is de student in staat om een eigen visie te ontwikkelen ten aanzien van (het verbeteren van) het openbaar bestuur, en beschikt tegelijkertijd over theoretische bagage om de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur (beter) te kunnen duiden en begrijpen.

De cursus vormt een uitstekende basis voor het verdere vervolg van het (pre-)mastertraject van de opleiding bestuurskunde.

Leerdoelen

 • Studenten hebben inzicht in modellen en benaderingen die gehanteerd worden bij het benaderen van organisaties;

 • Studenten hebben inzicht in de relatie tussen de burger, de politiek en de administratie;

 • Studenten hebben kennis verworven van de rol en plek van leiderschap binnen het openbaar bestuur;

 • Studenten hebben inzicht verworven in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen;

 • Studenten begrijpen de relevantie van het onderscheid tussen publieke en private organisaties;

 • Studenten zijn op de hoogte van modellen ter verbetering van de prestaties van openbaar bestuursorganisaties;

Rooster

 • Periode 29 oktober t/m 11 december 2014

 • Collegedagen en tijden : LET OP: Het 1e college vindt plaats op woensdag 29 oktober van 18.30 – 20.00 uur. Vanaf 06 november : donderdag 20.00 – 21.30. Locatie : SBS A.0.06

 • Data : Woensdag 29 okt.; Donderdagen: 06 nov., 13 nov., 20 nov., 27 nov., 04 dec., 11 dec.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Toetsing

Dit vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit is een gesloten boek tentamen.
De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Christensen, Tom; Lᴂgreid, Per; Roness, Paul G. en Røvik, Kjell Arne, (2007). Organization Theory and the Public Sector. Londen/New York: Routledge (Zie Blackboard).

 • Eliassen, Kjell A. en Sitter Nick. (2008). Understanding Public Management. Los Angeles/Londen/New Delhi/Singapore: SAGE.

 • De bij ieder college aangegeven artikelen. Verschillende van deze artikelen zijn te vinden in: Shafritz, Jay M. en Hyde, Albert C., (2012). Public Administration Classic Readings. International edition (7th edition). Australia etc.: Wadsworth Cengage Learning.

 • Aanvullende gegevens over de literatuur zijn te vinden op Blackboard waarvoor aanmelding noodzakelijk is.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Drs. C. (Kees) Nagtegaal, MSc.-PA

Schouwburgstraat 2, Kamer 3A-06, P.O.Box 13228, 2501 EE Den Haag

Tel.: 071-5276817 / 06-27852308

Email: c.nagtegaal@cdh.leidenuniv.nl en cnagtegaal@fsw.leidenuniv.nl