Studiegids

nl en

Cultuurgeschiedenis van Anatolië

Vak
2014-2015

Beschrijving

Anatolië, het huidige Turkije, wordt van oudsher gezien als brugland tussen Oost en West en kent een rijke geschiedenis. Dit college zal de vroegste periode van dit gebied behandelen, van de prehistorie tot ca. 1000 v. Chr. Het zwaartepunt ligt daarbij op de geschiedenis van het Hettitische rijk (ca. 1650-1180 v. Chr.), één van de grootmachten van het oude Nabije Oosten in de Late Bronstijd. Uit deze periode is een groot aantal kleitabletten aan ons overgeleverd – geschreven in de Indo-Europese taal Hetttisich – die een schat aan informatie bevatten. Naast een historisch overzicht zal in dit college uitgebreid aandacht worden besteed aan de religie, cultuur, rechstpraak, literatuur van het Hettitische rijk en internationale betrekkingen met de rest van het oue Nabije Oosten en het Aegeïsch gebied.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de cultuurgeschiedenis van Anatolië in de context van het oude Nabije Oosten en het Aegeïsch gebied.

  • Kennismaking met primaire bronnen (in vertaling) als basis van historisch onderzoek

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

hoorcolleges: 2 uur p/w x 13 weken: 26 uur
bestuderen verplichte literatuur en voorbereiding tentamen: 114 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en enkele essayvragen (100%)

  • Schriftelijk hertentamen (100%)

Literatuur

  • Handboek: Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford 2005.

  • Aanvullende literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Studeren à la carte
Contractonderwijs

Contact

Dr.W.J.I. Waal