Studiegids

nl en

Literatuurgeschiedenis van Mesopotamië

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Van Sumer tot Babylon.

Beschrijving

In dit college krijgt de student een gedegen inleiding in de ontwikkeling van de literatuur in Mesopotamië en Syrië (Ebla, Mari) van circa 3000 tot 300 v.Chr. Hiertoe worden (delen van) teksten in vertaling gelezen en besproken.

Leerdoelen

 • Kennis van de belangrijkste in het Sumerisch en Akkadisch geschreven literaire teksten en hun achtergronden.

 • Inzicht in de ontwikkeling van de Sumerische en Akkadische literatuur.

 • Vaardigheid om de belangrijkste teksten in de culturele en historische context te plaatsen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege met opdrachten.

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • college en voorbereiding: 2 uur college p.w. en 4 uur voorbereiding p.w.: 84 uur

 • tentamen en voorbereiding: 56 uur

Toetsing

 • Deeltoets na blok 1 (25% van eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen na blok 2 (75% van eindcijfer)

 • Herkansing 100%.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Literatuur

 • D. Charpin, Reading and Writing in Babylon. Harvard University Press 2010.

 • B.R. Foster, From Distant Days. Myths, Tales, and Poetry of Ancient Mesopotamia. 1995.

 • Nader op te geven door docent.

Aanmelden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr J.G. Dercksen

Opmerkingen