Studiegids

nl en

Archeologische projecten in het Mediterraneum

Vak
2015-2016

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit college is georganiseerd rondom het lopende veldwerk van de stafleden Klassieke en Mediterrane archeologie, en laat de student ook kennismaken met onderzoek zoals dat plaatsvindt aan andere Nederlandse instituten.

De cursus maakt de student bekend met de theoretische, methodologische, praktische, technische en ethische aspecten die komen kijken bij veldwerk in de klassieke wereld. Op die manier worden een aantal belangrijke sites en discussies voor de Klassieke en Mediterrane archeologie geïntroduceerd, en wordt in praktische zin een voorbereiding gegeven op – en verdere uitwerking van – de field school in Italië.

Leerdoelen

  • Kennis van de onderzoeksvragen en bredere, wetenschappelijke debatten van het onderzoek van de Leidse Klassieke en Mediterrane archeologie;

  • Inzicht in de gekozen benaderingen en methodieken;

  • Kennismaking met en begrip van de lopende veldwerkprojecten van de staf van Klassieke en Mediterrane archeologie, van dataverzameling tot dataverwerking en publicatie.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met gastlezingen.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcolleges (1 ects);

  • Opdrachten en literatuur (4 ects).

Toetsvorm

  • Opdrachten;

  • Essay.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuurlijst wordt gepubliceerd op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. M.J. Versluys.

Opmerkingen

  • Aanwezigheid verplicht;

  • In het geval van gastlezingen kunnen enkele colleges in het Engels gegeven worden.