Studiegids

nl en

Projectgroepen Archeologie van Noordwest-Europa

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse Archeologie behaald, plus tenminste 2 van de 3 vakken uit het BA2 profiel Archeologie van Noordwest-Europa.

Beschrijving

In de projectgroep wordt een klein onderzoek uitgevoerd, gebaseerd op primaire archeologische gegevens, aansluitend bij een onderzoeksproject van de Faculteit der Archeologie.
Aan de orde komen het ontwerp van een onderzoeksvraag, het verzamelen van gegevens, de analyse van gegevens, en het maken van een wetenschappelijke rapportage.

Er is keuze uit verschillende projecten, van vroege prehistorie tot en met de late middeleeuwen. Het aanbod voor 2015-2016 en nadere toelichting per project volgt op de Blackboard-module.

Leerdoelen

 • Ontwerp van onderzoeksvragen over primaire archeologische gegevens;

 • Verzamelen en analyseren van archeologische gegevens;

 • Wetenschappelijke rapportage;

 • Zorgvuldige omgang met archeologisch vondstmateriaal en documentatie;

 • Samenwerking in teamverband.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

 • Practicum in een kleine groep van max. 6-8 personen;

 • Zelfstudie.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 28 uur begeleid practicum;

 • 280 pagina’s literatuur;

 • 60 uur zelfstudie;

 • Onderzoeksverslag van 10 pagina’s.

Toetsing

Individueel eindverslag.

Herkansing bestaat uit het verbeteren van het eindverslag tot maximaal een 6.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuur is afhankelijk van de gekozen projectgroep, en wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit practicum contact op met dr. A. Verpoorte.

Opmerkingen

 • De cursus wordt zowel in het Nederlands als Engels gegeven (tenminste 1 projectgroep wordt in het Engels aangeboden);

 • Aanwezigheid verplicht.