Studiegids

nl en

Materiaalkunde 1: Practicum

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het volgen van de colleges Materiaalkunde 1.

Beschrijving

Practicum behorend bij Materiaalkunde 1.

Tijdens het practicum doen studenten een aantal oefeningen die betrekking hebben op de determinatie van grondstoffen (bijvoorbeeld het identificeren van verschillende gesteenten), het herkennen en analyseren van sporen van productie en het beschrijven van de belangrijkste morfologische kenmerken van met name vuurstenen werktuigen en aardewerk.

Leerdoelen

  • Het herkennen van verschillende grondstoffen en het indelen ervan in de belangrijkste categorieën zoals het determineren van natuursteen op hoofdtype;

  • Kennis van de kenmerken van aardewerk, metaal, steen, vuursteen, hout, textiel, been en gewei door middel van oefeningen;

  • Kennis van de belangrijkste productieprocessen van aardewerk, (vuur)steen, bouwmaterialen, been, gewei, hout, textiel, metaal en glas;

  • In staat zijn om een basale morfologische beschrijving te geven van aardewerk en vuursteen.

Rooster

Het practicum zal in de eerste helft van januari 2016 gedurende 2 weken plaatsvinden.
De indeling zal t.z.t. op BlackBoard gepubliceerd worden.

Onderwijsvorm

Practicum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 42 uur practicum.

Toetsing

Opdrachten en toetsen tijdens het practicum.
De 2 toetsen vinden aan het eind van elk blok plaats, en tellen ieder voor 50% van het eindcijfer.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • H. Hodges, Artifacts. An Introduction to Early Materials and Technology. London. 1964 (met herdrukken). Hoofdstukken 1-12 (aan te schaffen boek);

  • Syllabus;

  • PowerPoint presentaties over de collegestof.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. prof. dr. A.L. van Gijn of mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.