Studiegids

nl en

Archaeology in practice

De minor Archeologie in de praktijk biedt je een degelijke basis in de Archeologie aan, en wordt volledig in het Engels gedoceerd. Na afloop van deze minor heb je inzicht gekregen in de wijze waarop archeologische data verkregen worden, en hoe dergelijke data worden verwerkt in een theoretisch model.

De minor is samengesteld uit bestaande vakken uit de Bachelor opleiding Archeologie. Het programma bestaat uit 2 delen:

  1. Een inleidend gedeelte waarin de methodologie door middel van colleges gedoceerd wordt, en een praktisch gedeelte waarin deze methodologie door middel van een excursie en workshops in het eerste semester wordt toegepast. Het laatste praktische gedeelte bestaat uit een opgraving van twee weken, in het tweede semester.
    De inleidende colleges worden in zowel het Nederlands als Engels aangeboden, aangezien de propedeuse Archeologie tweetalig wordt gedoceerd. De Nederlandstalige colleges worden op dezelfde dag gegeven, maar in andere tijdslots.

  2. Twee specialisatiecursussen, waarin regionale gegevens uit twee regio’s (de Amazone en het oostelijk deel van het Mediterrane gebied) worden besproken en in een groter theoretisch kader worden geplaatst.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. dr. J.A. Mol, coordinator van de Undergraduate School of Archaeology.

Aanmelden

Als student aan de Universiteit Leiden kun je je aanmelden voor deze minor door je in uSis in te schrijven met de code 1000MAPN (studieactiviteitnummer 1283). Hiermee schrijf je je in voor de gehele minor.

Daarnaast dien je je ook nog voor elk los vakvapart aan te melden in uSis. De codes hiervoor worden aan het begin van ieder blok/semester gepubliceerd in het online rooster.

Studeer je niet aan de Universiteit Leiden, dan word je ook van harte uitgenodigd om aan onze minor deel te nemen. Als niet-Leidse student moet je je echter wel eerst als gaststudent aanmelden. Hiervoor dien je allereerst een ingevuld gaststudent formulier in te leveren bij de studieadviseur van de Faculteit der Archeologie, drs. F. Tomas.

Zie de gaststudent/bijvakstudent pagina voor alle informatie over de inschrijving als gaststudent.

Programma 30 ects

Vak EC Semester 1 Semester 2

Inleidende vakken:

Archeologische methoden en technieken 5
Materiaalkunde 1 5
Materiaalkunde 1: Practicum 3
Meet- en tekenpracticum 2

Veldwerk:

Inleiding Veldpracticum 2
Veldpracticum 3

Regionale verdieping:

Archaeology and anthropology of the Caribbean and Amazonia with a focus on Shamanism 5
Archeologie van de Mediterrane wereld 1: Het Middellandse Zeegebied in het eerste millennium voor Christus 5

Programma 15 ects

Het is mogelijk om uit deze minor een pakket van 15 ects te volgen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Archeologische methoden en technieken 5
Archaeology and anthropology of the Caribbean and Amazonia with a focus on Shamanism 5
Archeologie van de Mediterrane wereld 1: Het Middellandse Zeegebied in het eerste millennium voor Christus 5