Studiegids

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel A

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Kennismaking met filosofische basisbegrippen aan de hand waarvan studenten op wetenschappelijk verantwoorde wijze leren reflecteren op het praktisch handelen in opvoeding, onderwijs, opleiding en hulpverlening, alsmede op de pedagogische onderzoekspraktijk. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het ethisch verantwoord handelen als student [(n)etiquette)], als professional in de pedagogische praktijk (beroepscode) en als wetenschappelijk onderzoeker (onderzoeksethiek).

Leerdoelen

De studenten maken zich filosofische grondbegrippen eigen,om die vervolgens zelf in concrete opvoedkundige praktijksituaties te kunnen toepassen. Ze zijn bekend met filosofische basisprincipes die ten grondslag liggen aan internationaal erkende (opvoedings)rechten van opvoeders en kinderen.

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.
3. Academische Vaardigheden
3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.

4. Professioneel Gedrag

4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Verplichte interactieve werkgroepsbijeenkomsten met presentaties en discussie over beroepsethiek (NVO-beroepscode) en onderzoeksethiek (KNAW-brochure) (verdere informatie hierover via het Tutoraat).

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen.

Blackboard

Studiewijzer, collegemateriaal e.d. zijn via Blackboard te raadplegen.

Literatuur

  • Brabander, R. de (2013, 2e herziene druk). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  • Savater, F. (2001). De waarde van opvoeden. Filosofie van onderwijs en ouderschap. Utrecht: Bijleveld.

  • Archard, D. (2004, 2nd edition of 2015, 3rd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

  • Aanvullend studiemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Dr. R. van der Veen, kamer 4B33.

Tijdens de collegeperiode is er een spreekuur. Dag en tijd worden bij aanvang van de cursus bekend gemaakt via Blackboard.