Studiegids

nl en

Inleiding leerstoornissen

Vak
2015-2016

Beschrijving

Deze cursus gaat over de oorzaken van problemen op school (basis en voortgezet onderwijs). Kernthema’s op het gebied van leerstoornissen komen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan diagnostische instrumenten om leerstoornissen vast te stellen en hulp in de klas. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij instrumenten om executieve functies te meten en hoe kinderen met lage scores begeleid kunnen worden. Studenten voeren een praktijkopdracht uit bij leerlingen op Haagse basisscholen.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten van leerstoornissen en mogelijke aanpak in de klas.
2. Kennis hebben van de rol van executieve functies tijdens het leren.
3. Afnemen van executieve functietaken bij kinderen in het basisonderwijs.

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.

3. Academische Vaardigheden

3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

4. Professioneel Gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

  • Opdrachten

  • Gesloten-boek tentamen

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Klingberg, T. (2013). The learning brain: Memory and brain development in children. Oxford: University press.

  • Overige literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De docent, Dr. C. Kegel, heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.