Prospectus

nl en

Inleiding leerstoornissen

Course
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Doel van de cursus is om de kennis over de achtergrond van problemen op school (basis en voorgezet onderwijs) te vergroten. De belangrijkste onderwerpen op het gebied van leerstoornissen staan centraal, waaronder de geschiedenis, kenmerken, diagnostiek en behandeling. Er wordt in de colleges aandacht besteed aan het gebruik van diagnostische instrumenten om leerstoornissen vast te stellen.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Het kunnen beschrijven van de impact die het hebben van een leerstoornis heeft op het leven van een leerling of iemand die nauw betrokken is bij die leerling.
2. Het kunnen beschrijven, vergelijken en beoordelen van verschillende protocollen die in het onderwijs worden gebruikt voor de diagnostiek en behandeling van leerproblemen.
3. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten van leerstoornissen en mogelijke interventies.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.

 1. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

 • Opdrachten

 • Gesloten-boek tentamen

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Verschueren, K. & Koomen, H. (2007). Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Apeldoorn: Garant.

 • Overige literatuur wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De docent, Dr. C. Kegel, heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.