Studiegids

nl en

Recht

Vak
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de grondslagen en dragende beginselen van het geldende staatsrecht.
Doel 2: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de verhoudingen tussen juridische en politieke instituties.
Doel 3: Het verschaffen van kennis van en inzicht in theoretische rechtvaardigingen die ten grondslag liggen aan de liberale democratie.

Inhoud: De focus zal liggen op staatsrecht als zodanig, niet zozeer op het Nederlandse staatsrecht. Centraal in het vak staan de meer algemene begrippen ‘staat’, ‘rechtsstaat’, ‘rule of law’,‘machtenscheiding’, ‘checks and balances’ en ‘grondrechten’. Aan de hand van een systematisch en historische analyse van deze begrippen zal getracht worden de student inzicht te verschaffen in hoe deze normatieve ideeën hun weerslag hebben gekregen in de staatsrechtelijke structuur van (een aantal) moderne liberale democratieën (met name het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland). Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de dilemma’s en problemen die in de alledaagse juridische en politieke praktijk een rol spelen en die terug te voeren zijn tot deze funderende begrippen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 340 pp.

Reader met artikelen en hoofdstukken via Readeronline.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 16 december 2015, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 15 januari 2016, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster