Studiegids

nl en

Politicologie

De studie Politicologie biedt een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Politieke instituties structureren en beïnvloeden de uitkomst van het politieke proces. De eerstejaarsvakken geven – mede aan de hand van het Nederlandse politiek bestel, een inleiding in politicologische concepten en theorieën, een overzicht van politicologische benaderingen, onderzoeksvaardigheden en statistiek. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op de deelterreinen van Politicologie, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar worden naast de vrije keuzeruimte verdiepende vervolgcursussen aangeboden, die ingaan op specifieke thema’s binnen de politicologie.

Jaar 1

Introductiebijeenkomst

Bekijk hier het uitgebreide programma van de introductiebijeenkomst.

Werkgroepen

Het Instituutsbureau verzorgt de werkgroepinschrijving voor de vakken Nationale Politiek I, Internationale Politiek I en Politiek & Politieke Wetenschap. Dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 28 augustus kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf blok 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema (vol=vol):
Blok 2: Van 13 juli 2015, 10.00 uur – tot 18 oktober 2015, 23.59 uur
Blok 3: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 24 januari 2016, 23.59 uur
Blok 4: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 20 maart 2016, 23.59 uur

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat 0

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Internationale Politiek II 5
Recht 5

Blok 3

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Economie voor Politicologen 5

Blok 4

Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Europese Geschiedenis 5

Jaar 2

Werkgroepen

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van13 juli 2015, 10.00 uur – tot 23 augustus 2015, 23.59 uur
Blok 2: Van 13 juli 2015 10.00 uur – tot 18 oktober 2015, 23.59 uur
Blok 3: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 24 januari 2016, 23.59 uur
Blok 4: Van 30 november 2015, 10.00 uur – 20 maart 2016, 23.59 uur

Let op: het Instituutbureau verzorgt de inschrijving voor de eerstejaarswerkgroepen van het 1e blok in de week van 24 t/m 28 augustus voor alle studenten, dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 28 augustus ontvang je vanuit uSis een bevestiging van de inschrijving per email (umail). Bij de inschrijving van recidivisten in de eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Politiek en Beleid 5

Blok 2

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Politics and the Media 5

Blok 3

Politieke Filosofie 10
Politiek van de Europese Unie 5

Blok 4

Politieke Psychologie 10
Rationele Keuzetheorie 5

Voortgangseisen derde jaar

Vervolgcursussen: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel
Stage: Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak MTPO.
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 6.8.
Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Jaar 3

Vervolgcursussen

Inschrijven in uSis voor (maximaal) drie vervolgcursussen is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van 13 juli 2015, 10.00 uur – tot 23 augustus 2015, 23.59 uur
Blok 2: Van 13 juli 2015, 10.00 uur – tot 18 oktober 2015, 23.59 uur
Blok 3: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 24 januari 2016, 23.59 uur
Blok 4 (Bachelorproject): Van 7 december 2015, 14.00 uur – tot 20 maart 2016, 23.59
De informatiebijeenkomst voor de Bachelorprojecten vindt plaats op maandag 23 november 2015, van 14.00 – 15.00 uur in 1A20.

Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers en vol=vol, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd. Wij raden studenten aan om één vervolgcursus per blok te kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Opbouw van het derde jaar

 1. Drie vervolgcursussen (3×10 ECTS) 30 ECTS
  1. Vrije keuzeruimte 15 ECTS
  2. Bachelorproject 15 ECTS
Vrije Keuzeruimte Politicologie / IBO 15 / 25

Blok 1: Vervolgcursussen

Postcommunistische transities (4597) 10
Verkiezingen en Kiesgedrag (in Nederland) (9842) 10
Parlementen en Parlementaire Besluitvorming (4815) 10

Blok 2: Vervolgcursussen

Mediatization of Politics (4813) 10
Politiek Leiderschap (4770) 10
Democratietheorie (4769) 10

Blok 3: Vervolgcursussen

Internationale Betrekkingen: Theorieën in Debat (8605) 10
Analyse van Politiek-Filosofische Teksten (4771) 10
Democratie in Stad en Dorp (4774) 10

Blok 4

Bachelorproject Pol 15

Toegangseisen voor het derde jaar

 1. Het behalen van de propedeuse is verplicht alvorens derdejaarsonderwijs kan worden gevolgd (zie bijlage 3a van het Onderwijs- en Examenreglement, Bacheloropleiding Politicologie Leiden). Deze eis geldt niet voor vakken in de vrije keuzeruimte.
  1. Per cursus zijn in voorkomende gevallen toegangseisen onder de cursusbeschrijvingen gesteld.
  2. Om te kunnen starten met het Bachelorproject moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.
  3. Om te kunnen starten met een stage (optioneel) moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek.

BB & Turn it in

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB (zie de link rechts). Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Als eerstejaarsstudent van de BSc Politicologie en de BSc-specialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je een mentor toegewezen bij wie je terecht kunt met allerhande vragen over de opleiding en voor advies over studievaardigheden. In het mentoraat worden voorts informatieve bijeenkomsten georganiseerd over effectief studeren, carriereorientatie, e.d.

Klik hier voor meer informatie.

Studieadviseurs

Voor vragen over de studie kun je contact opnemen met de studieadviseurs van de bacheloropleiding Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Daniëlle Ladan

Meer info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

De eerste twee jaar van de opleiding omvatten verplichte hoofd- en steunvakken.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie is veel ruimte voor keuze:

 • 3 Vervolgcursussen (3×10 ECTS=) 30 ECTS

 • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 15 ECTS

 • Een Bachelorproject van 15 ECTS

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte.

Examinatoren

Voor de examinatoren voor het academische jaar 2015-2016, zie besluit 31-08-2014 van de Examencommissie.