Studiegids

nl en

Analyse van Politiek-Filosofische Teksten (4771)

Vak
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Verdiepte kennis van centrale posities en ontwikkelingen in het zogenoemde ‘liberalisme-communitarisme debat’ aan de hand van Rainer Forsts Contexts of Justice.
Doel 2: Kennis van Rainer Forsts theorie van contextuele rechtvaardigheid.
Doel 3: Het verdiepen en verder ontwikkelen van analytische, systematische, en contextualiserende denkwijzen die essentieel zijn voor het interpreteren van politiek filosofische teksten.

Inhoud: Het liberalisme beweert neutraal te zijn met betrekking tot de inhoud en waarde van het goede leven. Volgens de communitaristische kritiek op het liberalisme is deze bewering in het beste geval ondoordacht, in het slechtste geval onoprecht. Als politieke filosofie kan het liberalisme immers niet anders dan gegrond zijn in substantieve opvattingen over het goede leven. Zie hier de kern van de communitaristische kritiek op het liberalisme. In het liberalisme-communitarisme debat, dat woedde in de jaren ’80 van de vorige eeuw, hebben diverse toonaangevende politiek-filosofen deze kritiek uitgediept of weerlegd. Daarmee is dit debat een van de belangrijkste filosofische debatten van de moderne tijd.

In het boek Contexts of Justice van Rainer Forst wordt dit debat omvattend weergegeven en grondig geanalyseerd. De belangrijkste bijdragen aan weerszijden van het debat worden besproken en door de auteur in een synthetiserend geheel geplaatst. Daarmee biedt Forst’ werk niet alleen een doorwrochte kennismaking met het denken van deze auteurs, maar ook een eigenstandige bijdrage aan het debat. Bovendien maakt Forst uitstappen naar aanverwante debatten en onderwerpen, zoals de feministische kritiek op het liberalisme, discursieve democratie en multiculturalisme. Ook plaatst hij de diverse denkers en denkbeelden vaak in een bredere idee-historische context. Daarmee vormt Contexts of Justice een dankbaar studieobject voor het vak Analyse van politiek-filosofische teksten.

Tijdens dit vak bestuderen we enerzijds hoe één auteur, viz. Forst, zelf politiek-filosofische teksten heeft geanalyseerd door deze in een eigen theoretisch kader te plaatsten. Anderzijds analyseren we zelf het theoretische kader van Forst: hoe vergelijkt de auteur de termen, concepten en theorieën van de verschillende door hem aangehaalde auteurs? Welke termen, concepten en theorieën gebruikt hij zelf om hun verschillende posities in één verbindend geheel te plaatsen? Hoe kunnen wij deze verschillende bouwstenen begrijpen uit het geheel, en het geheel uit de verschillende bouwstenen? Dit is bij uitstek het soort vragen dat tijdens deze cursus aan bod zal komen, naast natuurlijk de substantieve vragen die het liberalisme-communitarisme debat beheersten.

Dit vak is een belangrijke voorbereiding op de politieke filosofie seminars in de MA Political Science.

Onderwijsvormen

Werkcolleges

Studiemateriaal

Forst, Rainer. 2002. Contexts of Justice: Political Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism. Translate by John M.M. Farrell. Berkeley: University of California Press.

Eventueel aanvullende teksten (nader bekend te maken).

Toetsing

40% paper
30% korte opdrachten
15% participatie
15% presentatie

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Politieke Filosofie