Studiegids

nl en

Internationale Betrekkingen: Theorieën in Debat (8605)

Vak
2015-2016

Omschrijving

Doel: 1. Studenten verdiepen hun kennis en begrip van de centrale theoriedebatten en concepten in de leer der internationale betrekkingen. De cursus helpt studenten om kennis te verwerven en een standpunt te bepalen met betrekking tot debatten in de praktijk van de hedendaagse wereldpolitiek.

Doel: 2. Studenten ontwikkelen het vermogen de theorieën van internationale politiek kritisch te beschouwen. Ze leren de aannames, methodologische implicaties en inherente beperkingen van de theorieën kennen en beoordelen. Verder staat centraal het ontwikkelen van schrijf-, debat-, presentatie-, discussievaardigheden.

Inhoud: Studenten verdiepen hun begrip van de centrale theoriedebatten en concepten in de leer der internationale politiek door nauwkeurige studie van een breed scala aan theorieën: het klassiek realisme, neorealisme, institutionalisme, neoliberalisme, sociaal constructivisme, poststructuralisme en feminisme. Daarnaast worden een aantal onderwerpen gerelateerd aan actuele gebeurtenissen en controverses in de internationale politiek onder de loep genomen, zoals moraliteit in de internationale politiek, de democratische vrede, internationale instituties, niet-statelijke actoren, nucleaire wapens en nieuwe bedreigingen voor staten. De cursus is geschikt voor studenten die geïnteresseerd zijn in internationale politiek in de praktijk en de theorie hierachter, en voor studenten die geïnteresseerd zijn in politieke theorie in het algemeen.

Onderwijsvormen

Studenten verdiepen zich zelfstandig in de centrale theoretische debatten en de daarbij betrokken concepten die het veld der internationale betrekkingen definiëren. Studenten schrijven betogende essays (750 woorden per stuk) waarin zij stellingen over theorieën ondersteunen of weerleggen op basis van de voorgeschreven literatuur. De stellingen, voorgeschreven literatuur, essayvereisten, beoordelingsmatrix en deadlines, worden beschreven in de syllabus. Tijdens een bijeenkomst nemen twee teams van twee á drie studenten, deel aan een formeel debat over één van de stellingen (45 á 60 minuten). Op het debat volgt een discussie over de verdiensten van de theorie en haar beperkingen, onder verwijzing naar de door studenten vooraf geschreven betogende essays.

Studiematerialen

Artikelen en hoofdstukken (beschikbaar via de (digitale) bibliotheek van de Universiteit Leiden) beschreven in de syllabus. De syllabus wordt t.z.t. beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Toetsing

Betogende essays (4 X 15%) en debatten (2 X 20%). Aanwezigheid is verplicht.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Geen ingangseisen