Studiegids

nl en

Praktijk van empirisch onderzoek

Vak
2015-2016

NB Instruction is in Dutch. English speaking students attend the full English version of this course, Conducting and Evaluating Empirical Research.

Ingangsvoorwaarden

Kennis van statistiek, onderzoeksmethoden en SPSS op het niveau van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Leiden).

Vakbeschrijving

In deze cursus worden studenten vertrouwd gemaakt met de praktijk van het empirisch onderzoek op het niveau dat vereist is voor het Masterproject. Wetenschappelijke papers worden in detail bestudeerd, zowel wat de organisatie van het onderzoek als wat de gebruikte onderzoeksmethoden betreft. Aandacht wordt besteed aan het methodologische design en de statistische analyse van de resultaten. Het vak biedt handvaten voor zowel de beoordeling van de kwaliteit van de gepubliceerde resultaten als voor het schrijven van een eigen onderzoeksrapport.

Leerdoelen

Eindtermen

2 Research methods and statistics

2.1 is competent in methodological and technical research skills that are current in Education and Child Studies in general, and in the Master’s specialisation in particular;
2.2 is able to independently design, organise, and conduct research in one of the specialisations of the Masters’ programme;
2.3 is able to critically evaluate aspects of study design and methodology in empirical research.

3 Academic skills

3.2 analysing and evaluating scientific literature critically to establish its practical or theoretical relevance;
3.3 formulating a consistent line of reasoning, based on scientific arguments;
3.4 reporting orally and in writing on issues in human development both in an academic and in a professional context.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Zeven hoorcolleges

  • Vijf verplichte werkgroepbijeenkomsten, waarin papers over empirisch onderzoek worden besproken.

  • Zeven verplichte computerpractica.

Toetsvorm

Het cijfer wordt vooral gebaseerd op het onderzoekspaper dat als eindopdracht wordt geschreven maar de cursus bevat ook andere verplichte opdrachten.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard Hierop worden mededelingen, cursusdocumenten, informatie over werkgroepen en computerpractica, college-aantekeningen en ‘discussion boards’ gepubliceerd.

Literatuur

Een gedetailleerde Student Manual is in augustus beschikbaar. Aanvullende documenten worden op Blackboard gepubliceerd.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

  • Raadpleeg altijd eerst de Student Manual en dan de Blackboard module. Alleen als dat geen antwoord biedt op uw vraag, kunt u contact opnemen met de docenten van het vak;

  • Vragen over inschrijving voor en organisatie van het vak kunt u mailen naar: Dr. M. Malda

  • Met specifieke vragen over de werkgroepen, computerpractica, het eindpaper en afwezigheid kunt u zich wenden tot uw werkgroepdocent;

  • Algemene vragen over het eindpaper kunt u stellen op het algemene Blackboard forum.

  • Specifieke vragen over het onderwerp van uw werkgroep kunt u stellen op uw Group forum op Blackboard.