Studiegids

nl en

Klassieke Mechanica a

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Kaleidoscoop Natuurkunde, Wiskunde Basis, Analyse 1, Lineaire Algebra

Beschrijving

Klassieke Mechanica beschrijft de (niet-relativistische) beweging van objecten in een drie-dimensionale ruimte. Bij dit vak leer je hoe je deze beweging wiskundig kunt beschrijven, door krachten te analyseren en bewegingsvergelijkingen op te stellen en op te lossen. Klassieke Mechanica a is gebaseerd op de wetten van Newton en behandelt simpele lineaire en draaiende bewegingen. Het vervolg vak Klassieke Mechanica b (2e jaar) behandelt bewegingen volgens het Lagrange & Hamilton formalisme.

Leerdoelen

De basisconcepten van de Klassieke Mechanica begrijpen en kunnen toepassen, en oplossingsstrategieen kunnen toepassen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Wetten van Newton: krachten en beweging.

  • Energie, arbeid, impuls en impulsmoment.

  • Bewegingsvergelijkingen (in 3D).

  • Wrijving: statisch & dynamisch, lineair & kwadratisch.

  • Conservatieve krachten en potentiële energie.

  • Gedempte (aangedreven) harmonische oscillator.

  • Niet-inertiaalsystemen (versnellend/roterend): Corioliskracht, centripetale kracht, transversale kracht, slinger van Foucault.

  • Veel-deeltjes systemen: zwaartepunt, gereduceerde massa, botsingen (elastisch en inelastisch).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen en toets. De toets, halverwege de collegeserie, is diagnostisch en stelt je in staat om te beoordelen of je het college goed bij houdt. Deze toets kan je eindcijfer uitsluitend positief beinvloeden; je eindcijfer C = (t+2T)/3 wanneer je toetscijfer t hoger is dan je tentamencijfer T, of C=T wanneer het tentamencijfer hoger is. Deze compensatieregeling geldt uitsluitend voor het eerste tentamen. Verder worden thuisopdrachten verstrekt die, bij inleveren van 80 % van de opdrachten, een genormeerd bonuspunt op kunnen leveren.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, met name opgaven en uitwerkingen van thuisopdrachten, werkcollegeopdrachten en oude tentamens. In de voorbereiding naar het tentamen wordt een discussieforum opgezet.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig. Blackboard

Literatuur

Verplicht: Analytical Mechanics, G.R. Fowles and G.L. Cassiday 6th or 7th edition (Thomson Learning, inc., 1999), ISBN 9780534408138.

Contact

Contactgegevens docent: Prof.dr.J Aarts (Jan)