Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Sterrenkunde en Informatica (dubbele propedeuse)

Naast de dubbele propedeuse Sterrenkunde en Informatica bestaan er drie andere mogelijkheden :

De combinatiestudies Sterrenkunde en Natuurkunde en Sterrenkunde en Wiskunde duren drie jaar en leveren twee bachelordiploma’s op (een van elke opleiding). De gecombineerde opleiding Sterrenkunde en Informatica geldt alleen voor het eerste jaar en leidt alleen tot een dubbel propedeusediploma.

Zie ook