Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1 NA

Vak
2015-2016

Let op: studenten die een dubbele bachelor doen dienen het vak Lineaire Algebra 1 te volgen.

Omschrijving
Het vak Lineaire Algebra 1 voor Natuurkunde beschrijft de eigenschappen van vectoren en matrices, en van stelsels lineaire vergelijkingen. We zullen zien wat eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix zijn en hoe je ze berekent, wat belangrijk is bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen.
Onderwerpen:

  • Inleiding in de hoger-dimensionale meetkunde: afstanden en hoeken in de n-dimensionale ruimte

  • Stelsels lineaire vergelijkingen op een systematische manier oplossen

  • Deelruimte en dimensie

  • Lineaire transformaties van de n-dimensionale ruimte, en de bijbehorende matrices

  • Eigenwaarden en eigenvectoren

Onderwijsvorm
Hoorcollege, werkcollege en huiswerk

Literatuur
We volgen het boek:
Linear Algebra (3rd edition) van J.B. Fraleigh en R.A. Beauregard.
We behandelen waarschijnlijk hoofdstukken 1 t/m 5 (en slaan daaruit een paar secties over).

Rooster
Rooster

Tentamen
Het eindcijfer wordt opgebouwd uit drie onderdelen: (1) huiswerk (20%): 5 huiswerkopdrachten. Het gemiddelde cijfer voor de beste vier ingeleverde opdrachten telt voor 20% mee in het eindcijfer, (2) Tussentijdse toets (20%), en (3) schriftelijk tentamen (60%)

Links
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via
Blackboard UL