Studiegids

nl en

Praktische Sterrenkunde

Vak
2015-2016

Toegangseis

VWO Wiskunde en Natuurkunde.

Beschrijving

Het practicum geeft oefening in het definiëren, analyseren en oplossen van een probleem en het maken van een duidelijk verslag. Het practicum bestaat uit meerdere opdrachten die eerst ‘klassikaal’ worden geïntroduceerd en die daarna ter plekke en thuis verder moeten worden uitgewerkt. Vast onderdeel van Praktische Sterrenkunde vormt een bezoek aan het Planetarium van Artis in Amsterdam, en het verrichten en uitwerken van waarnemingen met de nieuwe Gratama telescoop in de oost-koepel van de oude Sterrewacht. Het practicum zal ook in de grote collegezaal van de Oude Sterrewacht gegeven worden. Naast de waarneemproef en een inleiding in foutenanalyse, voeren studenten een proef uit om afstanden in het heelal te meten met behulp van Cepheïden en de versnellende uitdijing van het heelal te bepalen, en een proef om uit de baan van een ster de massa van het zwarte gat in het centrum van de Melkweg te vinden.

Leerdoelen

  • het leren schrijven van een goed gestructureerd wetenschappelijk verslag;

  • het uitvoeren van een goede foutenanalyse;

  • het fitten van een model aan data;

  • het voorbereiden en uitvoeren van eenvoudige astronomische waarnemingen;

  • praktisch gebruik van de python programmeertaal.

Rooster

Zie BSc roosters.

Onderwijsvorm

Werkgroep.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de verslagen van de proeven.

Blackboard

Inschrijven via Blackboard is verplicht en noodzakelijk om de waarnemingen op de Oude Sterrewacht te kunnen organiseren.
Voor toegang is een ULCN-account nodig. Meer informatie:

Literatuur

Een handleiding wordt tijdens het practicum uitgedeeld.

Aanmelden

Via uSis.
Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier.

Contact

Docent: Dhr Dr. M.R. Hogerheijde
Assistenten: Alex Pietrow, BSc / Olivier Burggraaff

Opmerkingen

Naast de in het rooster geplande colleges is beschikbaarheid op vaste waarneemavonden in de periode februari-april essentieel. Afhankelijk van de weerscondities verrichten alle studenten in kleine groepen een of twee avonden waarnemingen in deze periode, tussen circa 17:30 en 21:30.