Studiegids

nl en

Sociaal beleid in Latijns-Amerika

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Géén.

Beschrijving

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het beleid dat gevoerd wordt om een aantal sociale vraagstukken van de regio het hoofd te bieden. Er wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in het beleid dat door verschillende nationale overheden gevoerd wordt rondom gemeenschappelijke sociale problemen zoals huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en publieke veiligheid.

Leerdoelen

  1. Het kunnen benoemen van de sociale vraagstukken die centraal staan in de Latijns-Amerikaanse regio.
    1. Kennis verwerven van de factoren die kenmerkend zijn voor sociale vraagstukken, los van de nationale context.
    2. Inzicht krijgen in de verschillen in beleid die door de nationale overheden gevoerd wordt rondom eenzelfde sociale vraagstuk.

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster (tweede jaar)
Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.
2 uur per week

Studielast

5.0 ECTS = 140 uur in totaal
Uren die aan het volgen van colleges worden besteed: 24 uur
Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur
Tijd voor voorbereiden van referaat: 20 uur
Tijd voor het voorbereiden van tentamen: 55 uur

Toetsing

Referaat 30%
Schriftelijk tentamen met essayvragen 70%

Herkansing: schriftelijk tentamen 70%. Er is geen herkansing mogelijk voor het referaat.
Herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (referaat+tentamen) een 5 of lager is.

Let op: voor hoofdvak studenten LAS die het vak ‘Sociaal Beleid in Latijns-Amerika’ volgend in het buitenland, kan de toetsing afwijken.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard op verschillende manieren. Er wordt belangrijke informatie over de cursus ter beschikking gesteld (cursusbeschrijving, het programma, de literatuurlijst, etc.).
Zie Blackboard

Literatuur

Academische artikelen plus andere aanvullende materiaal (beleidstukken, rapportages, etc.) De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus via Blackboard worden bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden Studeren à la carte

A la Carte

Contact

S. Valdivia Rivera

071 527 2061

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.