Studiegids

nl en

Topics in tweedetaalverwerving

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Linguïstiek of een vergelijkbaar inleidend college taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester).

Beschrijving

In dit college verwerven de studenten zich aan de hand van publicaties een overzicht van de invloed van verschillende individuele aspecten op het tweedetaalverwervingsproces, en verdiepen zij zich in twee thema’s: de invloed van de moedertaal en de invloed van taalaanleg.
Elke week staat één publicatie centraal. Alle deelnemers beantwoorden daar van te voren vragen over en één (of meer) deelnemer(s) houdt een referaat, ondersteund met powerpoint, waarin de publicatie zelf en de huiswerkvragen aan de orde komen, en waarin discussiepunten zijn opgenomen.

Leerdoelen

Het leren lezen van wetenschappelijke publicaties waarin verslag wordt gedaan van actueel onderzoek op het gebied van tweedetaalverwerving. Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van (experimenteel) taalkundig onderzoek naar tweedetaalverwerving, en in deze benaderingen de sterke en zwakke punten onderkennen.
Daarnaast wordt geoefend met het houden van een powerpointpresentatie over onderzoeksresultaten en met het bediscussiëren van wetenschappelijke vraagstukken (in een groep).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid verplicht.

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28

  • bestuderen literatuur en maken wekelijkse opdrachten: 76

  • voorbereiden referaat: 16 uur

  • voorbereiding op open-boek-tentamen: 20 uur

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie, bijdrage aan discussies in college (30%)

  • beantwoording wekelijkse vragen (20%)

  • afsluitend schriftelijk ‘open-boek’-tentamen met essayvragen (50%)

Bij een onvoldoende voor de wekelijkse vragen wordt een aanvullende nota gevraagd. Voor het tentamen bestaat een herkansingsmogelijkheid.

Blackboard

Blackboard
Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, wekelijkse vragen, aanvullend materiaal, powerpointpresentaties van studenten en docent, etc.

Literatuur

Voor het eerste college bestuderen:

Odlin, T. (1989) Language transfer: Cross-linguistic influence in langua¬ge learning. Cam¬bridge, Mass.: Cambridge University Press, hoofdstuk 5 ‘Semantics’, 71-84.

Leeslijst Topics (onder voorbehoud)

Jiang, N. (2004) Semantic transfer and development in adult L2 vocabulary acquisition. In P. Bogaards & B. Laufer (eds) Vocabulary in a second language, Selection, acquisition, and testing. John Benjamins, Amsterdam, 101-126.

Schouten, E. (1996) Crosslinguistic Influence and the expression of hypothetical meaning. Toege¬paste Taalwe¬tenschap in Artike¬len 55, 161-174.

Lalleman, J.A. (1999) The Alternation Hypothesis revisited: Early L2 intuitions about the direction of gapping in Dutch. In C. Perdue & M. Lambert (eds.) Proceedings of the 8th EUROSLA Conference in Paris, vol.2, 157-172.

Caspers, J. & K. Horłoza (2012) Intelligibility of non-natively produced Dutch words: Interaction between segmental and suprasegmental errors. Phonetica 69, 94-107.

Ellis, R. (2008) Individual learner differences and second language learning. Part 5: “Language aptitude”. In R. Ellis (Ed.), The study of second language acquisition (pp. 643–659). Oxford: Oxford University Press.

Krashen, S.D. (1981) Aptitude and attitude in relation to second language acquisition and learning. In K.C. Diller (Ed.) Individual differences and universals in language learning aptitude (pp. 155–175). Rowley, MA: Newbury House.

Robinson, P. (1997) Individual differences and the fundamental similarity of implicit and explicit adult second language learning. Language Learning 47, 45–99.

De Graaff, R. (1997) The eXperanto experiment: Effect of explicit instruction on second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 19, 249–275.

Harley, B. & D. Hart (2002) Age, aptitude, and second language learning on a bilingual exchange. In P. Robinson (Ed.) Individual differences and instructed language learning (pp. 302–330). Amsterdam: John Benjamins.

Wesche, M. (1981) Language aptitude measures in streaming, matching students with methods, a
nd diagnosis of learning problems. In K.C. Diller (Ed.) Individual Differences and Universals in Language Learning Aptitude (pp. 119–154). Rowley, MA: Newbury House.

Aanmelden

Via uSis Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. J. Caspers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl