Studiegids

nl en

Tweedetaalverwerving

Programma onder voorbehoud:

Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In hoeverre is het hebben van een ‘talenknobbel’ van belang? In deze interdisciplinaire minor nemen studenten kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen.

Maximum aantal deelnemers: 20
Studiegidsnummer:5000M2ETVN
Nummer studieactiviteit:1308

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Inleiding tweedetaalverwerving 5
Neurolinguïstiek 5
Statistiek voor Linguisten 5

Tweede semester

Taalverwerving 5
Topics in tweedetaalverwerving 5
Psycholinguïstiek 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 EC. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 EC aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 EC aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

  • Inleiding tweedetaalverwerving

  • Topics in tweedetaalverwerving

  • En één van de andere vier cursussen

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 EC die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 EC tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 EC meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Algemene informatie

  • Omvang: 30 ec

  • Bedoeld voor studenten uit alle disciplines

  • Voertaal: Nederlands/Engels

  • Coördinator: mw. dr. J. Caspers

  • Maximum aantal deelnemers: 50

Omschrijving

Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In hoeverre is het hebben van een ‘talenknobbel’ van belang? In deze interdisciplinaire minor nemen studenten kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen.

Opbouw

De minor Tweedetaalverwerving is opgebouwd uit zes verschillende onderdelen. In het inleidende college krijgen de deelnemers een overzicht van wat we al weten over tweedetaalverwerving en maken ze kennis met de relevante begrippen en de belangrijkste taalkundige theorieën die verklaringen en voorspellingen bieden voor tweedetaalverwervingsprocessen. Tegelijkertijd volgen de deelnemers een college over kindertaalverwerving. Daarnaast wordt in twee aparte colleges dieper ingegaan op de neurolinguïstische (eerste semester) en psychologische (tweede semester) aspecten die een rol spelen bij het verwerven en gebruiken van taal. In het literatuurwerkcollege in het tweede semester worden wetenschappelijke publicaties over specifieke thema’s binnen het tweedetaalverwervings-onderzoek kritisch bestudeerd. Ten slotte biedt het college statistiek (tweede semester) noodzakelijke steun bij het verwerken van wetenschappelijke publicaties over tweedetaalverwervingsonderzoek.

Het pakket biedt een uitstekende basis voor nadere studie van tweedetaalverwerving in het masterprogramma.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator, mw. dr. J.Caspers, j.caspers@hum.leidenuniv.nl, tel. 071 527 2157.

Aanmelden

Aanmelden voor de minor kan via uSis