Studiegids

nl en

Literature 3B: Eighteenth-Century British Literature

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Literatuur 1A en/of literatuur 2, of equivalent.

Beschrijving

Literatuur 3B is een overzichtscursus in achttiende-eeuwse Britse literatuur. De prosa en poezie zal in verschillende historische en letterkundige contexten worden geplaatst, en besproken worden aan de hand van belangrijke concepten zoals decorum, enlightenment, reason, the self, faith, the public sphere, sensibility, en imagination. Omdat de roman tegenwoordig het dominante literair genre is, wordt er extra aandacht besteed aan de opkomst en ontwikkeling van dit genre in de achttiende eeuw. Daarnaast is er aandacht voor de thematische en stilistische ontwikkeling in de literatuur van het Neoclassicisme via Sensibility naar vormen van Romantiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

 • Beschikken studenten over gedegen kennis van de belangrijkste genres, thema’s en stilistische aspecten van de achttiende-eeuwse Britse literatuur.

 • Hebben studenten een goed inzicht in de relatie en verschillen tussen literaire stromingen als het neoclassicisme, sensibility en romantiek.

 • Kunnen studenten literaire werken plaatsen in de belangrijkste historische contexten.

 • Hebben studenten hun onderzoeks- en schrijfvaardigheid verder ontwikkeld aan de hand van een literair-kritisch essay.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

 • Contextuele hoorcolleges

 • Hoorcolleges over schrijf- en onderzoeksvaardigheden

 • Werkcolleges

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur:

 • Een aantal hoorcolleges

 • 26 uur werkcollege

 • 78 uur leeswerk (gemiddeld 6 uur per week, maar de ene week meer dan de andere)

 • 20 uur tijd voor het voorbereiden van het tentamen

 • 16 schrijven van een werkstuk (inclusief de twee hoorcolleges en onderzoektijd)

De bovengenoemde verdeling geeft alleen een indicatie van de studielast. Sommige studenten lezen snel en schrijven langzaam en vice versa.

Toetsing

 • Een essay van 1200 woorden met een kleine onderzoekscomponent, gepresenteerd volgens de regels van de MLA stylesheet; minimum cijfer: 6 (25%).

 • Een mid-term tentamen (3uur) in de tentamenweek in oktober; minimum cijfer: 5 (35%).

 • Een end-of-term tentamen (3uur) in december of januari; minimum cijfer: 5 (40%).

Het eindcijfer is het gemiddelde van de bovengenoemde toetsonderdelen afgerond naar het dichtstbijzijnde halve punt. Een eindcijfer lager dan 5,5 (ook 5,49) is onvoldoende. Alleen bij een onvoldoende eindcijfer kunnen tentamens met een cijfer lager dan 5,5 worden herkanst in januari of maart 2016. Het herkansingscijfer vervangt het originele cijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Defoe, Daniel. Robinson Crusoe (Penguin)

 • Fielding, Henry. Joseph Andrews (Oxford World’s Classics)

 • Godwin, William. Caleb Williams (Oxford World’s Classics)

 • Greenblatt, Stephen, et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 9th edition, 2 Vols (Norton)

 • Radcliffe, Ann, A Sicilian Romance (Oxford World’s Classics)

 • Richardson, Samuel. Pamela (Oxford World’s Classics)

 • Syllabus (full-time)

 • Syllabus (part-time)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is: “Introduction to the Restoration and the Eighteenth Century (1660-1785)” en Aphra Behn, “Oroonoko, or the Royal Slave” in The Norton Anthology of English Literature, volume 1.