Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Linguistics 2 / Taalkunde 2 moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de syntaxis van het hedendaags Engels volgens het theoretische kader van de generatieve taalkunde. We nemen een aantal syntactische constructies onder de loep en proberen de eigenschappen van deze constructies te verklaren met behulp van verschillende belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve taalkunde.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen syntactische structuren analyseren en syntactische argumenten formuleren, zowel mondeling als schriftelijk.

 • Studenten kennen belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve syntaxis.

 • Studenten kennen enkele theoretische voorstellen voor de syntaxis van het Engels.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur p/w)

 • Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 14

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 56

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 70

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen) (70%)

 • schrijfopdracht (30%)

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Haegeman, Liliane (2006). Thinking Syntactically. Wiley Blackwell

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.