Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 2

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De voorwaarde om aan het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen deelnemen is een voldoende voor het eindtentamen van het minorvak Spaans niveau 1 te hebben behaald.
Studenten die nooit het minorvak Spaans Niveau 1 hebben gevolgd maar voldoende voorkennis denken te hebben om het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen volgen dienen eind januari een niveautoets af te leggen voordat ze toegang hebben tot het minorvak Spaans 2. Zij kunnen contact opnemen met de Dr Inzauralde.

Beschrijving

In deze cursus leert de student teksten te lezen waarin vragen en antwoorden in alledaags en professioneel Spaans geformuleerd staan. Wat schrijven betreft zal hij samenhangende notities en boodschappen kunnen formuleren op persoonlijk en professioneel gebied. Wat de mondelinge vaardigheden betreft leert de student actief deel te nemen aan gesprekken over alle onderwerpen en activiteiten. De student wordt schriftelijk en mondeling uitgedaagd met meer realistische opdrachten.

Leerdoelen

In de termen van het Europese Referentiekader Taalvaardigheidsonderwijs komen we uit op de volgende eindniveaus:
Schriftelijk Spaans: Lezen: B2; schrijven: B1;
Mondeling Spaans: luisteren: B1; gesproken interactie: B1; gesproken productie: B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges waar de belangrijkste grammaticale vormen van het Spaans zullen worden behandeld en werkcolleges waar studenten communicatieve vaardigheden in praktijk brengen, zowel individueel als in groepsvorm

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens in maart en mei (beiden 40%)
mondeling tentamen 20%
Algemene herkansing (100% cijfer) in juni.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

aan te schaffen boeken:

  • Rápido I: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302.

  • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Gabriel inzaurralde
Mw. Dr. P. Gonzalez

Opmerkingen

Niet van toepassing