Studiegids

nl en

Security and Organization

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak maakt deel uit van de minor Safety, Security en Justice, en wordt gedoceerd door een docent vanwege de TU Delft. Het vak kan enkel gevolgd worden in het kader van de minor Safety, Security en Justice.

Omschrijving

In deze cursus leer je kennis maken met security zoals die toegepast wordt in organisaties. Je stapt in de rol van een security manager in een fabrieksomgeving en wordt geconfronteerd met handleidingen, analysemethoden, aanwijzingen en crises die je als security manager kunt tegenkomen. Terwijl je al doende ervaringen opdoet die een security manager ook tegen komt worden academische vaardigheden aangereikt om het werk efficiënter te maken en informatie op de juiste manier door te geven.

Leerdoelen

In deze cursus maakt de student kennis met het werkgebied van de security manager. Hierbij is aandacht voor inhoudelijke onderwerpen, de context, en naar vertalingen tussen praktijk en theorie. Deze zijn ondergebracht in de volgende leerdoelen:

  • Kennis maken met de taken en verantwoordelijkheden van een security manager

  • Security-analysetechnieken gestructureerd toepassen

  • Kritische keuzes maken voor security problemen en die helder onderbouwen en communiceren

  • Actuele security onderwerpen vertalen naar operationele omgeving en vice-versa

  • Academische vaardigheden ontwikkelen voor security analyse en communicatie.

Rooster

Wordt nog bekend gemaakt

Rooster

Onderwijsvormen

Hoorcolleges
Groepsdiscussies

Studielast

Totale studielast: 140 uren
Hoorcolleges: 14 uren
Zelfstudie en deelname aan discussies: 126 uren

Toetsing

De evaluatie bestaat uit een schriftelijk tentamen.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf uiterlijk maandag 31 augustus 2015.

Literatuur

Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard

Inschrijven

Zie introductiepagina

Toelatingsprocedure & Inschrijvingsprocedure Minoren

Inschrijven voor het vak in Usis is mogelijk van 35-3 dagen voordat een vak start.

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dhr P. Blokland